Met Agrility bovenop uw teelt

Agrility is een nieuw digitaal platform voor teeltondersteuning bij maïs. Agrility werkt op basis van satellietbeelden en helpt u meer rendement uit uw maïs te halen. Naast satellietbeelden die de gewasgroei volgen, worden ook meteorologische gegevens zoals de temperatuursom en de hoeveelheid neerslag gemonitord via weerstations. Deze worden vergeleken met historische data om precieze oogstvoorspellingen te maken. Naast de satellietbeelden en de weergegevens worden ook verschillende bodemparameters en de kenmerken van het gezaaide ras in rekening gebracht.

Agrility - Vegetation Yield Harvest

AGRILITY GEEFT U MEER CONTROLE OVER UW MAÏSTEELT

 • Altijd en overal zicht en controle op de ontwikkeling van de maïs
 • Sneller ingrijpen bij opkomstproblemen, droogte, ziekten en plagen
 • Nauwkeurige inschatting van de opbrengst
 • Optimale oogstplanning op basis van de actuele én verwachte afrijping
 • Na de oogst plaatsspecifiek werken aan de bodemkwaliteit

Vanaf de zaai tot de oogst volgt Agrility Vegetation de ontwikkeling van uw maïspercelen. Op basis van satellietbeelden wordt er een vegetatie-index opgesteld die plaatsspecifiek de gewasgroei weergeeft. Plaatsen in het perceel waar de groei achterblijft, worden zo zeer zichtbaar. Daarnaast wordt de groei van uw maïs ook vergeleken met het meerjarige gemiddelde.

ZICHT OP DE ONTWIKKELING VAN DE MAÏS

Agrility Vegetation

 • Sneller ingrijpen bij opkomstproblemen, droogte, ziekten en plagen
 • Na de oogst plaatsspecifiek werken aan de bodemkwaliteit

Met Agrility Harvest kunt u de afrijping van uw percelen kuilmaïs permanent opvolgen. Vanaf de start van de afrijping in augustus tot de oogst krijgt u dagelijks het gemiddelde drogestofgehalte van uw percelen te zien. Agrility Harvest toont niet alleen het actuele drogestofgehalte maar voorspelt ook de de evolutie van het drogestofgehalte tot de oogst. Afhankelijk van het weer wordt de voorspelling dagelijks aangepast en preciezer gemaakt.

OOGSTEN OP HET IDEALE MOMENT

Agrility Harvest

 • Alle info om op tijd de loonwerker vast te leggen
 • Oogsten bij de beste voederwaarde

Agrility Yield voorspelt de opbrengst van uw kuilmaïs en toont welke stukken van het perceel het meeste of het minste zullen opbrengen. De voorspelling start al kort na de opkomst en naarmate de oogst dichterbij komt, zal de voorspelling steeds preciezer worden. Om deze voorspelling te maken, baseert Agrility zich op heel wat data zoals de satellietbeelden, de hoeveelheid neerslag en de temperatuursom van zaai tot oogst, de bodemparameters en het ras.

VOLDOENDE MAÏSVOORRAAD? AGRILITY VERTELT HET U!

Agrility Yield

 • Nauwkeurige inschatting van de opbrengst
 • Snel anticiperen op een mogelijk ruwvoedertekort
Met Agrility bovenop uw teelt
Met Agrility bovenop uw teelt