info@flux.be

Turbo Méteil en Turbo Rogge mix, wanneer en hoe oogsten?

Turbo Méteil en Turbo Rogge mix, wanneer en hoe oogsten? turbo méteil

Eind maart was het voortreffelijk weer maar de eerste 10 dagen van april kregen we te maken met ijskoude temperaturen en aprilse grillen. Deze week verwachten we temperaturen van boven de 15°C. De rogge groeit nu dus supersnel. We krijgen dan ook vaak de vraag wanneer en hoe we best de Turbo Méteil en de […]

Hoge graanprijzen: korrelmaïs of zomertarwe zaaien?

Hoge graanprijzen: korrelmaïs of zomertarwe zaaien? Hoge graanprijzen: korrelmaïs of zomertarwe zaaien?

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn de graanprijzen naar historisch hoge niveaus gestegen. Op de internationale graanbeurzen zoals de Matif bevindt de tarweprijs zich rond de € 400 per ton maar ook de korrelmaïsprijzen flirten met de € 350 ton. De Belgische Fegra-prijzen bevinden zich evengoed op recordhoogtes. Heel wat landbouwers overwegen […]

Extra Rialto beschikbaar om rotte bieten in 2022 te vermijden

Extra Rialto beschikbaar om rotte bieten in 2022 te vermijden Extra Rialto beschikbaar om rotte bieten in 2022 te vermijden

Rotte bieten zijn de grootste nachtmerrie van de voederbietteler. En rotte voederbieten waren er tot wanhoop van de telers helaas veel in 2021. De koeien, die halen er hun neus voor op. Op de foto ziet u twee landbouwers die bezig zijn met rotte bieten te verwijderen tussen het rooien en het laden. Een hels […]

Breng uw grasland in topconditie via doorzaai

Breng uw grasland in topconditie via doorzaai Breng uw grasland in topconditie via doorzaai

Met de stijgende bodemtemperatuur komt ook de grasgroei terug op gang. Dit is een goed moment om uw percelen eens van naderbij te bekijken. Als het aandeel goede grassen in de zode teruggevallen is naar 60 tot 80 % dan is doorzaaien de meest geschikte oplossing om uw grasland terug in topconditie te brengen. Het […]

Maïsteelt op biologische boerderijen in België

Maïsteelt op biologische boerderijen in België Maïsteelt op biologische boerderijen in België

De biologische landbouw en zeker de biologische melkveehouderij zit in de lift. De vraag naar biologische melk neemt jaarlijks toe en steeds meer veehouders wagen de sprong. De grootste uitdaging bij bioveehouderij zit in het telen van ruwvoeder zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Zeker voor de maïsteelt is dit niet evident en het belang van […]

Teelt van droge erwten en bonen interessant door pre-ecoregelingen en hoge kunstmestprijzen

Teelt van droge erwten en bonen interessant door pre-ecoregelingen en hoge kunstmestprijzen Planten met veel bloei.

Zodra de draagkracht van de bodem het toelaat, kunnen de eerste veldwerkzaamheden hervatten. Erwten en veldbonen zijn traditioneel bij de eerste gewassen die in het vroege voorjaar gezaaid kunnen worden. Door de hoge prijzen voor krachtvoeder en kunstmest en de pre-ecoregelingen zijn de teelten van droge erwten en veldbonen op dit moment interessanter dan ooit. […]

Uw vragen over suikerbieten tijdens onze online agromeeting

Uw vragen over suikerbieten tijdens onze online agromeeting Uw vragen over suikerbieten tijdens onze online agromeeting

Tijdens onze voorbije online agromeeting op 13 januari kregen we heel wat vragen van de kijkers. Hieronder vindt u de antwoorden die betrekking hebben op de suikerbietenteelt. Welk suikerbietras is het best geschikt voor gronden die besmet zijn met rhizoctonia? Wanneer men met zekerheid weet dat een perceel besmet is met rhizoctonia, opteert men best […]

Uw vragen over de maïsteelt en voederbieten tijdens onze online agromeeting

Uw vragen over de maïsteelt en voederbieten tijdens onze online agromeeting Uw vragen over de maïsteelt tijdens onze online agromeeting

Tijdens onze voorbije online agromeeting op 13 januari kregen we heel wat vragen van de kijkers. Hieronder vindt u de antwoorden die betrekking hebben op de maïsteelt en voederbieten. DE MAÏSTEELT Hebben late maisrassen geen hogere opbrengst dan vroegrijpe maïsrassen?  Dat klopt inderdaad maar het verschil is niet heel erg groot. Als je kijkt naar […]

Prijzen landbouwproducten en grondstoffen

Prijzen landbouwproducten en grondstoffen Prijzen landbouwproducten en grondstoffen

Tijdens onze voorbije online agromeeting op 13 januari kregen we heel wat vragen van de kijkers. Hieronder vindt u de antwoorden die betrekking hebben op de prijzen van de landbouwproducten en grondstoffen. Hoe komt het dat het verschil tussen de Fegra- en de Matif-graanprijs zo groot is? De prijzen van de Matif zijn prijzen van […]