04 december Het melkveebedrijf van Rob en Ingrid Dierckx

In de Roerdompstraat in Geel Ten Aard bepalen de melkveebedrijven het uitzicht. Allemaal typische, vrij grote, verzorgde bedrijven met recente stallen. Dit is ook het geval voor het melkveebedrijf  van de familie Dierckx. Rob en Ingrid zijn hier de ondernemers, geflankeerd door 3 flinke dochters Gitte (12), Lieze (10) en Nore (8).

Het bedrijf, waar momenteel 300 koeien gemolken worden, straalt professionaliteit en ondernemerschap uit.

De derde generatie in Geel Ten Aard

Deze regio werd in de jaren ’60 ontgonnen. Er werd een ‘bemalen’ gebied van gemaakt zodat landbouw in deze regio mogelijk werd. Dit kaderde in het naoorlogse project ‘Nooit meer honger’ dat voedselzekerheid moest garanderen. De regio werd verkaveld en er werden bedrijven gecreëerd met elk een huiskavel van 18 ha. De zandgronden in deze regio zijn perfect om goede grasopbrengsten te halen.

Jos, de grootvader van Rob, was hier de eerste landbouwer. Hij werd opgevolgd door zijn vader Jef en in 2005 stond Rob klaar om het bedrijf over te nemen als derde generatie. In 2008 kregen de landbouwers de kans de gronden van het bedrijf te kopen van de VLM en dit werd dan ook gedaan.

Rob en Ingrid managen samen de melkveehouderij

Ook Ingrid stapte mee in het bedrijf en ze evolueerden naar een melkveebedrijf van 300 melkkoeien. Het jongvee gaat op 8 maanden naar een andere locatie maar ook daar doen ze zelf de opvolging zoals vaccineren en insemineren. Kort vóór het kalven komen de vaarzen terug naar huis. Het dagelijkse management doen ze samen met 1 extra arbeidskracht. Er wordt twee keer daags gemolken met een 2 x 16 zij-aan-zij BouMatic-melkstal. Tijdens het melken komt een vaste melker helpen. Ondertussen doet Ingrid de opvolging van de groepen en de inseminaties. Op deze manier kan er in een hele korte tijdsspanne veel werk verzet worden. Rob doet ook regelmatig een beroep op zijn ouders die een handje komen toesteken.

Productiegroepen en aangepaste rantsoenen

De melkkoeien zijn verdeeld in 3 productiegroepen. Er is een hoogproductieve groep, de vaarzen en een laagproductieve groep. De hoogproductieve groep krijgt een rantsoen van 35% maïs, 17,5% gras, 26% bijproducten en 21% krachtvoer en eiwitproducten. Bij de laagproductieve groep wordt het aandeel maïs verlaagd en het aandeel gras verhoogd.

Het bouwplan van het melkveebedrijf  in functie van het rantsoen

Het bedrijf heeft nu een 80 ha maïs en een 50 ha grasland. Om een goede teeltrotatie te krijgen, wordt samengewerkt met een akkerbouwbedrijf.

  • Maïsland : De oogst is heel goed meegevallen in 2021. Er werd onder andere Clementeen, LG 31.238 en LG 30.258 gezaaid, een mooie mix van HDi- en Starplusrassen. Het drogestofgehalte zit dit jaar perfect op 36 %. De kuil heeft een VEM-waarde van 990 en een zetmeelgehalte van 380. Hiermee zal het komende jaar vlot gemolken worden.
  • Grasland : Er worden rantsoenen gevoederd met een hoog aandeel gras. Een efficiënt graslandbeheer is dus onontbeerlijk op dit bedrijf. Dit start uiteraard met de grasmengselkeuze. Drogestofopbrengst is hier dé belangrijkste keuzeparameter. Hier vind je dan ook Belpré 11 terug in het bouwplan.

Fun op de farm – Farmfun!

Farmfun

Op dit bedrijf zijn groepen van 10 tot 100 personen welkom om een dag beestige spelletjes te spelen. Bedrijven kunnen hier een dag komen teambuilden om het ‘kuddegevoel’ op de werkvloer te vergroten. Een gevolg hiervan is dat collega’s zonder het te beseffen plots ‘koe-llega’s worden. We ontvingen van Ingrid onmiddellijk een uitnodiging om met onze ‘koe-llega’s’ van LG ook eens een farmtastische dag te beleven op hun bedrijf… en zien dat helemaal zitten .

Ook hier een toekomst met vraagtekens

Rob en Ingrid hebben vandaag niet de ambitie om verder te groeien. Op een dag zouden ze hun jongvee graag nog naar huis halen om dit in eigen beheer te doen maar dat is voorlopig niet mogelijk. Gezien ze vlak bij het natuurgebied van de Zegge gelegen zijn, ligt de toekomst van dit bedrijf volledig in handen van de wetgeving en dat schept onzekerheid. Vandaar de keuze voor de verbredingsactiviteit ‘Farmfun’.

Een keuze die ze zich zeker niet beklagen. Farmfun is een heel sociaal gebeuren dat niet alleen bij de deelnemende bedrijven veel voldoening schept. Ingrid en Rob genieten mee.

author avatar
info@flux.be

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.