Categorie: Nieuws

Brood van Tundra-veldbonen: Project Boontje Voor Je Brood

Brood van Tundra-veldbonen: Project Boontje Voor Je Brood Brood van Tundra-Bonen: Project Boontje Voor Je Brood

Heb je ook interesse om veldbonen te telen voor menselijke consumptie of voor veevoeding? Op 14 juni is er een terreinbezoek. Wij zijn ter plaatse om technische uitleg te geven bij de teelt van veldbonen. Bezoek de veldbonen van het project Boontje Voor Je Brood Kom proeven en stel je vragen over het telen van […]

Stand van zaken in de granen

Stand van zaken in de granen Stand van zaken in de granen

WISSELVALLIG WEER De laatste weken zien we de graanpercelen sterk veranderen. De onkruidbestrijding kon intussen overal goed uitgevoerd worden en in vele gevallen werd de eerste groeiregulatie al toegepast. De wintertarwe zit momenteel tussen het 1e en 2e knoopstadium. AANDACHT VOOR ZIEKTES We moeten bij deze weersomstandigheden waakzaam zijn voor de aanwezigheid en verspreiding van […]

Vroegrijpe LG-maïsrassen nog steeds goed beschikbaar

Vroegrijpe LG-maïsrassen nog steeds goed beschikbaar Tractor zaait maïs

Voor het tweede opeenvolgende jaar lijkt het erop dat we te maken krijgen met een laat voorjaar, na een van de natste winters in jaren te hebben meegemaakt. Bovendien hebben de oogstwerkzaamheden tijdens het najaar en de winter de bodemstructuur zwaar beschadigd. De noodzaak om de bodem dit jaar extra te verzorgen met een geslaagde […]

Verzamelaanvraag, ecoregelingen en korrelmaïs als alternatief voor tarwe

Verzamelaanvraag, ecoregelingen en korrelmaïs als alternatief voor tarwe Limagrain lanceert Hydraneo project

Heel wat landbouwers zijn de voorbije dagen al begonnen met het invullen van hun verzamelaanvraag. Deze verzamelaanvraag is ieder jaar opnieuw een complexe puzzel. Voor veel landbouwers is het dit voorjaar nog een grotere uitdaging dan anders. Door het natte najaar is een groot deel van het geplande areaal wintertarwe niet ingezaaid.  Hierdoor moet er gekozen worden voor alternatieve […]

Winterveldbonen of zomerveldbonen zaaien

Winterveldbonen of zomerveldbonen zaaien Winterveldbonen of zomerveldbonen zaaien

Tundra (winterveldbonen) en Cartouche (zomerveldbonen) zijn zeer geschikt als krachtvoer voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Deze eiwit- en zetmeelrijke bonen vormen gemalen of geplet een hoogwaardig voer.  Tundra is de meest gezaaide winterveldboon in Nederland en België met goede praktijkresultaten.  De winterveldboon Tundra kan al gezaaid worden vanaf half oktober, waardoor […]

Maïsteelt op biologische bedrijven

Maïsteelt op biologische bedrijven Maïsteelt op biologische bedrijven

De biologische landbouw vraagt een specifieke benadering en die verschilt van de gangbare landbouw. De grootste uitdaging bij bioveehouderij zit in het telen van ruwvoeder zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Zeker voor de maïsteelt is dit niet evident en het belang van een aangepast ras is niet te onderschatten. Het gezaaide ras moet namelijk zowel […]

Mycotoxines, een vaak onzichtbaar gevaar in de veehouderij

Mycotoxines, een vaak onzichtbaar gevaar in de veehouderij Mycotoxines, een vaak onzichtbaar gevaar in de veehouderij

Wat zijn mycotoxines? Mycotoxines zijn gifstoffen die geproduceerd worden door schimmels. Deze schimmels bevinden zich op het ruwvoedergewas en worden mee ingekuild. Daarna gaan die schimmels verder mycotoxines produceren in uw kuil. Vooral de veldschimmels van het geslacht Fusarium die de mycotoxines DON (deoxynivalenol) en ZEA (zearalenon) produceren, komen vaak voor. Mycotoxines zijn geur- en […]

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs?

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs? Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs?

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs? Dan bent u niet alleen. Door het natte najaar hebben heel wat landbouwers niet hun volledige areaal wintertarwe kunnen uitzaaien. Ook een hoger areaal van aardappelen, suikerbieten of industriegroenten lijkt om uiteenlopende redenen niet realistisch dit jaar. Veel andere opties dan korrelmaïs blijven dan niet meer over […]

De temperatuursom, een hulpmiddel bij het bemesten!

De temperatuursom, een hulpmiddel bij het bemesten! De temperatuursom, een hulpmiddel bij het bemesten!

Het bemestingsseizoen ´24 staat voor de deur. Vanaf 16 februari kan er weer bemest worden. De temperatuursom is een hulpmiddel om te bepalen wanneer je het best je eerste stikstofgift toepast voor het grasland. Te vroeg bemesten zorgt voor inefficiënt gebruik van nutriënten door uitspoeling, bij te laat bemesten mis je groeidagen en dus ook […]