Categorie: Nieuws

Hoe levend gras van dood gras onderscheiden?

Hoe levend gras van dood gras onderscheiden?

Deze zomer gleden we van de ene hittegolf in de andere. De dramatische gevolgen voor de landbouw zijn overal zichtbaar. In de media werd vooral gesproken over aardappelen en maïs maar onderschat zeker ook de impact op het grasland niet. Het is verkeerd om te denken dat een beetje regen alle weiden terug groen zal […]

Maken historisch hoge koolzaadprijzen en nieuw GLB koolzaadteelt winstgevender dan ooit?

Maken historisch hoge koolzaadprijzen en nieuw GLB koolzaadteelt winstgevender dan ooit?

De hoge verkoopprijzen prijzen en de huidige generatie van hoogrenderende en ziektetolerante rassen zorgen voor hernieuwde interesse in de koolzaadteelt. In Wallonie, en dan voornamelijk in de Condroz is koolzaad altijd een belangrijke teelt gebleven. In Vlaanderen is het areaal eerder beperkt maar er zijn zeker kansen voor de teelt. Oogst 2022: hoge opbrengsten en […]

Droogteresistente grasmengsels noodzakelijk voor veehouderij door veranderend klimaat

Droogteresistente grasmengsels noodzakelijk voor veehouderij door veranderend klimaat Droogteresistente grasmengsels noodzakelijk voor veehouderij door veranderend klimaat

Veld bovenaan: droogtetolerant graslandmengsel BELPRE SEC (kropaar, rietzwenkgras, Engels raaigras, witte klaver, rode klaver) Veld onderaan: droogtegevoelig graslandmengsel Door de droogte en de hitte van de laatste weken zijn zeer veel graslanden verdroogd en bruin geworden. Op deze percelen ligt de grasgroei volledig stil en veel percelen zullen blijvende schade ondervinden, waardoor ze opnieuw ingezaaid […]

10 Tips voor de teelt van maïs – hoe best zaaien en oogsten

10 Tips voor de teelt van maïs – hoe best zaaien en oogsten

Nadat u uw keuze heeft gemaakt en gekozen heeft voor de maïsrassen die het best geschikt zijn voor uw gronden, zijn er ook nog enkele tips die een maximaal rendement kunnen genereren voor uw landbouwbedrijf. Wij bespreken de beste 10 tips hieronder. 1. De Voorvrucht Na Gras (Derogatie) Belangrijker dan de lengte van het gras […]

Hoge graanprijzen: korrelmaïs of zomertarwe zaaien?

Hoge graanprijzen: korrelmaïs of zomertarwe zaaien? Hoge graanprijzen: korrelmaïs of zomertarwe zaaien?

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn de graanprijzen naar historisch hoge niveaus gestegen. Op de internationale graanbeurzen zoals de Matif bevindt de tarweprijs zich rond de € 400 per ton maar ook de korrelmaïsprijzen flirten met de € 350 ton. De Belgische Fegra-prijzen bevinden zich evengoed op recordhoogtes. Heel wat landbouwers overwegen […]

Extra Rialto beschikbaar om rotte bieten in 2022 te vermijden

Extra Rialto beschikbaar om rotte bieten in 2022 te vermijden Extra Rialto beschikbaar om rotte bieten in 2022 te vermijden

Rotte bieten zijn de grootste nachtmerrie van de voederbietteler. En rotte voederbieten waren er tot wanhoop van de telers helaas veel in 2021. De koeien, die halen er hun neus voor op. Op de foto ziet u twee landbouwers die bezig zijn met rotte bieten te verwijderen tussen het rooien en het laden. Een hels […]

Breng uw grasland in topconditie via doorzaai

Breng uw grasland in topconditie via doorzaai Breng uw grasland in topconditie via doorzaai

Met de stijgende bodemtemperatuur komt ook de grasgroei terug op gang. Dit is een goed moment om uw percelen eens van naderbij te bekijken. Als het aandeel goede grassen in de zode teruggevallen is naar 60 tot 80 % dan is doorzaaien de meest geschikte oplossing om uw grasland terug in topconditie te brengen. Het […]

Maïsteelt op biologische boerderijen in België

Maïsteelt op biologische boerderijen in België Maïsteelt op biologische boerderijen in België

De biologische landbouw en zeker de biologische melkveehouderij zit in de lift. De vraag naar biologische melk neemt jaarlijks toe en steeds meer veehouders wagen de sprong. De grootste uitdaging bij bioveehouderij zit in het telen van ruwvoeder zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Zeker voor de maïsteelt is dit niet evident en het belang van […]

Teelt van droge erwten en bonen interessant door pre-ecoregelingen en hoge kunstmestprijzen

Teelt van droge erwten en bonen interessant door pre-ecoregelingen en hoge kunstmestprijzen Planten met veel bloei.

Zodra de draagkracht van de bodem het toelaat, kunnen de eerste veldwerkzaamheden hervatten. Erwten en veldbonen zijn traditioneel bij de eerste gewassen die in het vroege voorjaar gezaaid kunnen worden. Door de hoge prijzen voor krachtvoeder en kunstmest en de pre-ecoregelingen zijn de teelten van droge erwten en veldbonen op dit moment interessanter dan ooit. […]