Categorie: Nieuws

Winterveldbonen of zomerveldbonen zaaien

Winterveldbonen of zomerveldbonen zaaien Winterveldbonen of zomerveldbonen zaaien

Tundra (winterveldbonen) en Cartouche (zomerveldbonen) zijn zeer geschikt als krachtvoer voor rundvee en voor bijmenging in kippen- en varkensrantsoenen. Deze eiwit- en zetmeelrijke bonen vormen gemalen of geplet een hoogwaardig voer.  Tundra is de meest gezaaide winterveldboon in Nederland en België met goede praktijkresultaten.  De winterveldboon Tundra kan al gezaaid worden vanaf half oktober, waardoor […]

Maïsteelt op biologische bedrijven

Maïsteelt op biologische bedrijven Maïsteelt op biologische bedrijven

De biologische landbouw vraagt een specifieke benadering en die verschilt van de gangbare landbouw. De grootste uitdaging bij bioveehouderij zit in het telen van ruwvoeder zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Zeker voor de maïsteelt is dit niet evident en het belang van een aangepast ras is niet te onderschatten. Het gezaaide ras moet namelijk zowel […]

Mycotoxines, een vaak onzichtbaar gevaar in de veehouderij

Mycotoxines, een vaak onzichtbaar gevaar in de veehouderij Mycotoxines, een vaak onzichtbaar gevaar in de veehouderij

Wat zijn mycotoxines? Mycotoxines zijn gifstoffen die geproduceerd worden door schimmels. Deze schimmels bevinden zich op het ruwvoedergewas en worden mee ingekuild. Daarna gaan die schimmels verder mycotoxines produceren in uw kuil. Vooral de veldschimmels van het geslacht Fusarium die de mycotoxines DON (deoxynivalenol) en ZEA (zearalenon) produceren, komen vaak voor. Mycotoxines zijn geur- en […]

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs?

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs? Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs?

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs? Dan bent u niet alleen. Door het natte najaar hebben heel wat landbouwers niet hun volledige areaal wintertarwe kunnen uitzaaien. Ook een hoger areaal van aardappelen, suikerbieten of industriegroenten lijkt om uiteenlopende redenen niet realistisch dit jaar. Veel andere opties dan korrelmaïs blijven dan niet meer over […]

De temperatuursom, een hulpmiddel bij het bemesten!

De temperatuursom, een hulpmiddel bij het bemesten! De temperatuursom, een hulpmiddel bij het bemesten!

Het bemestingsseizoen ´24 staat voor de deur. Vanaf 16 februari kan er weer bemest worden. De temperatuursom is een hulpmiddel om te bepalen wanneer je het best je eerste stikstofgift toepast voor het grasland. Te vroeg bemesten zorgt voor inefficiënt gebruik van nutriënten door uitspoeling, bij te laat bemesten mis je groeidagen en dus ook […]

Bedrijfsreportage op de melkveehouderij van Stephan en Ingrid Cuvelier – Van Oost (Poperinge)

Bedrijfsreportage op de melkveehouderij van Stephan en Ingrid Cuvelier – Van Oost (Poperinge) Bedrijfsreportage melkveehouderij Stephan en Ingrid Cuvelier – Van Oost (Poperinge)

Stephan Cuvelier is een naam die in de melkveehouderij in Vlaanderen goed gekend is. Stephan en zijn vrouw Ingrid hebben een melkvee-akkerbouwbedrijf in Poperinge waar al jaren sterk doorgefokt wordt. Ook Jens (23) werkt ondertussen actief mee op het bedrijf. Niels loopt het laatste jaar school en ziet zijn toekomst ook in de landbouwsector. Met […]

Bedrijfsreportage melkveebedrijf Familie Renders Rijkevorsel

Bedrijfsreportage melkveebedrijf Familie Renders Rijkevorsel Bedrijfsreportage melkveebedrijf Familie Renders Rijkevorsel

Paul Ceyssens, technical advisor bij Limagrain Belgium, was op bezoek bij de familie Renders in Rijkevorsel, in het hartje van de Antwerpse Kempen. Phille Renders, voorzitter Antwerpse Groene Kring, leidt ons rond op het bedrijf. Als voorzitter van de Antwerpse Groene kring probeert hij een meerwaarde te zijn voor de jonge landbouwer. Dag Phille, bedankt […]

Voederbieten 2024: de grootste VEM-leverancier

Voederbieten 2024: de grootste VEM-leverancier Voederbieten 2024: de grootste VEM-leverancier

Mocht de koe het voor het zeggen hebben, dan zouden voederbieten dagelijks op het menu staan. Zoals bekend zijn voederbieten zeer smakelijk. Met VEM-waardes van 1.060 VEM per kg droge stof evenaren ze de energie-inhoud van krachtvoeder. Bovendien zijn opbrengsten tot 130 ton per hectare mogelijk. U begrijpt dan ook dat voederbieten de VEM-leverancier bij […]

Wat hebben topsport en maïs telen met elkaar gemeen? Details maken het verschil!

Wat hebben topsport en maïs telen met elkaar gemeen? Details maken het verschil! Walter Vervoort

Professionele sporters weten het al langer: wie topprestaties wil neerzetten, mag niets aan het toeval overlaten. Steeds meer maken details of “marginal gains” het verschil. Uitstekende maïs telen is eveneens topsport, en ook hier worden de details belangrijker. De uitdagingen worden er namelijk niet kleiner op. Het klimaat wordt steeds grilliger, de mestwetgeving strenger, en […]

Resultaten officiële rassenproeven maïs 2023

Resultaten officiële rassenproeven maïs 2023 Resultaten officiële rassenproeven maïs 2023

De resultaten van de officiële rassenproeven maïs 2023 zijn bekend en zullen weldra in de landbouwpers gepubliceerd worden. In de VARMABEL-rassenproeven, vroeger ook wel gekend als de CIPF-proeven, worden alle belangrijkste maïsrassen op de Belgische markt met elkaar vergeleken. Neem zeker de tijd om deze resultaten grondig te bestuderen want de keuze voor de juiste […]