17 maart Dalend Europees korrelmaïsareaal biedt kansen voor Vlaamse korrelmaïstelers

(Thomas Truyen) Nog voor de eerste maïskorrel gezaaid is, kunnen we al stellen dat het Europese korrelmaïsareaal dit jaar een ferme duik naar beneden zal nemen. In belangrijke korrelmaïsproducerende landen zoals Frankrijk, Roemenië, Bulgarije en Hongarije zien maïszaadproducenten de vraag naar korrelmaïsrassen afnemen, wat een sterke aanwijzing is voor een areaalsdaling. De grootste daling wordt bovendien verwacht in Oekraïne. Waar Oekraïne voor de start van de oorlog nog jaarlijks 4,5 tot 5 miljoen ha korrelmaïs verbouwde, spreken de extreemste voorspellingen dit jaar van een terugval tot 3 miljoen ha.

De redenen voor de terugval van het areaal zijn uiteenlopend en verschillend per land. In veel Oost-Europese landen en ook in Frankrijk verkozen landbouwers in het najaar wintertarwe te zaaien in de plaats van korrelmaïs in het voorjaar. De herinnering aan de zomerdroogte van vorig jaar en de goede zaaiomstandigheden tijdens het najaar waren hier belangrijke drijfveren. Van Oekraïense akkerbouwers wordt verwacht dat ze korrelmaïs massaal inwisselen voor tarwe en koolzaad. Ook gaan ze straks duidelijk meer zonnebloemen zaaien. Dit zijn gewassen met een hogere financiële waarde per ton, waardoor de transport- en stockagekosten per hectare lager uitkomen. Transport is en blijft namelijk een dure uitdaging voor de Oekraïnse landbouwers.

Zorgt lager Europees korrelmaïsareaal voor hogere prijzen in november?

Ook Belgische landbouwers lijken minder korrelmaïs te gaan zaaien in 2023 maar is dat wel een goed idee? Een heel groot deel van de Oekraïense korrelmaïs werd de voorbije jaren onder gunstige handelsvoorwaarden naar West-Europa verscheept. Dit hield de Europese korrelmaïsprijzen vaak op een lager niveau. Nu dit aanbod meer dan waarschijnlijk sterk zal terugvallen, biedt dit kansen voor de Belgische korrelmaïstelers. Een lager aanbod zorgt namelijk voor hogere prijzen. Zeker op onze lokale markt kan dit in het najaar een duidelijk effect hebben. België en zeker Vlaanderen heeft namelijk een groot aantal veevoederproducenten die veel korrelmaïs verwerken. Hierdoor is België netto importeur van korrelmaïs.

LG Hydraneo-maïsrassen maken het verschil in een droge zomer!

De laatste jaren wordt de maïsteelt steeds vaker geconfronteerd met droogte. Om hierop in te spelen, startte Limagrain jaren terug met de selectie van droogtetolerante maïsrassen. Hier worden nu de vruchten van geplukt. De Hydraneo-rassen voeren vandaag de rassenlijsten aan voor korrelopbrengst. Met Crosbey (FAO 200) en LG 31.240 (FAO 230) zijn er nog steeds 2 Hydraneo-toppers beschikbaar voor korrelmaïstelers die nog een deel van hun zaden moeten bestellen.

author avatar
info@flux.be

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.