13 augustus Droogte en hitte doen grasland geen goed

Foto hierboven: Waar het gras sterft, ontstaan open plekken en komen onkruiden in de plaats. (8 augustus te Bocholt)

Net zoals in 2018 wordt het grasland deze zomer opnieuw zwaar op de proef gesteld. Lange periodes van droogte en hitte lijken het nieuwe normaal geworden te zijn. Dit is geen goed nieuws voor grasland dat gebaat is bij natte en milde zomers. De toestand van het grasland mag dit jaar dan wel niet zo dramatisch zijn als vorig jaar, toch mag de impact van droogte in combinatie met temperaturen tot 40°C op de graszode niet onderschat worden. Zeker percelen die het voorbije jaar al veel schade ondervonden en niet vernieuwd werden, worden dit najaar best eens zeer kritisch bekeken. Percelen die het afgelopen jaar wel vernieuwd werden, blijken de droogte en de hitte beter doorstaan te hebben.

Wanneer grasland vernieuwen ?

Veel percelen grasland die vorige zomer al schade ondervonden van de droogte maar nog niet werden vernieuwd, worden na deze zomer best her- of doorgezaaid. De grasmat dunt bij deze omstandigheden namelijk snel uit. Waar het gras verdwijnt, komen onkruiden in de plaats.

Wat gebeurt er als we op deze percelen niets doen? Het gras zal straks, wanneer er voldoende regen valt, een nieuwe groeistart kennen. De zode zal dan terug groen worden. Let op, heel wat van dat groen zal geen productief weidegras zijn, maar wel onkruid, ruwbeemdgras en straatgras. Volgend voorjaar zal dit resulteren in een duidelijk lagere opbrengst en een hoge onkruiddruk.

Herzaaien of doorzaaien?

Doorzaaien of herzaaien, de keuze ligt niet altijd voor de hand. In een aantal gevallen is het wel duidelijk dat er moet gekozen worden voor herzaaien in plaats van doorzaaien. Zeker op percelen met een hoge onkruiddruk verdient herzaai de voorkeur op doorzaai. Wanneer er kweek in uw grasland aanwezig is, raden wij aan om de weide eerst dood te spuiten alvorens opnieuw te gaan inzaaien. Bij een slechte bodemstructuur, voornamelijk door bodemverdichting, moet het probleem ten gronde aangepakt worden en dit zal alleen lukken via herinzaai. Hetzelfde geldt bij hoge asgehaltes in de graskuil als gevolg van een niet egale grasmat.

Herzaaien doen we aan een zaaidichtheid van 50 kg per ha.

Derogatiebedrijven mogen in MAP 6 wel grasland scheuren in het najaar!

Met het nieuwe MAP 6 zijn een aantal derogatievoorwaarden gewijzigd. Vanaf nu kunnen derogatiebedrijven ook in het najaar (van 16 september tot 31 oktober) grasland scheuren, maar alleen met het oog op hernieuwing van het grasland.

Voldoende vocht is een must bij doorzaai

Doorzaaien is een interessante optie in het geval van een beperkt percentage slechte grassen en open plekken. Als er in uw perceel nog meer dan 70% goede grassen aanwezig zijn en er geen grote problemen zijn met de onkruiddruk of de bodemstructuur, is doorzaai aangewezen.

Bij doorzaai is het wel essentieel dat er voldoende vocht in de toplaag aanwezig is. Voldoende regen rond het moment van doorzaai is dus een must. De bodemtemperatuur moet voldoende hoog zijn en de concurrentie van bestaand gras bij voorkeur zo laag mogelijk. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn dus het vroege voorjaar en de maanden september en oktober het meest geschikt.

Om het dode gras, oppervlakkig wortelende slechte grassen en onkruiden uit de zode te verwijderen, raden wij aan om vóór het doorzaaien eerst nog een passage met een wiedeg uit te voeren. Hierdoor krijgt het nieuwe gras ruimte om te groeien. Ons advies is doorzaaien aan 30 kg/ha, bij voorkeur met een doorzaaier die het graszaad met schijven 1 à 2 cm diep in de zode deponeert.

Sommige landbouwers kiezen ervoor om hun grasland jaarlijks door te zaaien. In dat geval volstaat doorzaaien aan 20 kg/ha.

Ons advies

  • Herzaaien: 50 kg/ha met Belpré 3 (grazen en maaien) – Belpré 11 (uitsluitend maaien) – Belpré 2 (grasklaver)
  • Doorzaaien: 30 kg/ha of (20 kg/ha bij jaarlijkse doorzaai) met Belpré Revita of Belpré 3

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.