29 december Editoriaal Van Het Landbouwnieuws (Dec 2021 – Feb 2022)

De wereldvoedselprijzen (voedselprijsindex van de FAO) bevinden zich al een tijdje op een zeer hoog niveau. Voor u als voedselproducent is dit natuurlijk positief nieuws maar helaas is de situatie niet voor elke sector even rooskleurig. Denk maar aan de varkenssector. Belangrijk om te vermelden is dat naast de gestegen voedselprijzen ook de productiekosten serieus toegenomen zijn. Als landbouwer blijft het dus meer dan ooit belangrijk om zo goed en kostenefficiënt mogelijk te produceren. Maak weldoordachte keuzes. Bij[1]voorbeeld over de keuze van uw maïsrassen in 2022, waar deze editie van Landbouwnieuws ook op inspeelt. Een goed maïsras, aangepast aan de noden van uw bedrijf, zal helpen om optimaal te produceren en de voederkosten zo laag mogelijk te houden.

Hoge graan- en korrelmaïsprijzen trekken andere prijzen mee omhoog

Het was u vast al opgevallen, de graanprijzen bevinden zich al weken op een zeer hoog niveau. Goed nieuws voor de akkerbouwer maar een tegenvaller voor de veehouder die hierdoor dure voeders moet aankopen, zou u denken. Dat klopt niet volledig. Granen ver[1]vullen namelijk een spilfunctie binnen de internationale landbouweconomie. De hoge graanprijzen zorgen ervoor dat de prijzen van andere akkerbouwgewassen meestijgen. Bij hoge graanprijzen kiezen landbouwers er namelijk voor om meer granen uit zaaien ten nadele van andere gewassen. Een beperkter aanbod van andere gewassen zorgt dan weer voor hogere prijzen voor deze gewassen. Onrechtstreeks heeft dit ook een positi eve invloed op de prijs van dierlijke producten.

Hoe komt het nu dat de graanprijzen zo hoog zijn en welke richting gaan ze de komende maanden uit? De eerste vraag is eenvoudiger te beantwoorden dan de tweede. De stijging is in 2020 al begonnen en heeft zich in 2021 doorgezet. De stocks waren al niet hoog op het moment dat het oogstgeweld in het noordelijk halfrond losbarstte. Bovendien voldeden de opbrengsten van dit jaar in Noord- en Zuid-Amerika niet aan de verwachtingen door tegenvallende weersomstandigheden. In andere werelddelen zoals Rusland waren de opbrengsten wel goed maar daar dreigt de overheid met exportbelastingen. In Europa, waar de tarweopbrengst in 2021 7% hoger lag dan het vijfjarig gemiddelde, loopt de export dan weer zeer goed. En in China, daar zijn ze bezig om het varkensbestand weer op te bouwen en varkens eten natuurlijk veel graan. Tel daar nog bij dat de wereldeconomie de laatste maanden een serieuze boost kreeg en dat internationale energieprijzen ook op record[1]hoogtes staan.

De richting die de graanprijzen de komende maanden zullen volgen, zal van een aantal zaken afhangen. Eerst en vooral het uitgezaaide areaal wintertarwe en wintergerst. Dat er meer granen uitgezaaid zullen zijn, lijkt duidelijk, maar de vraag is hoeveel. Een sterke toe[1]name van het areaal zal voor druk op de prijzen zorgen. Veel zal ook afhangen van de energieprijzen. Bij torenhoge energieprijzen blijft het namelijk nog altijd interessant om dure granen aan te wenden voor de productie van bio-ethanol. Houd er ook rekening mee dat hoge prijzen speculanten aantrekken. Hierdoor mogen we ons de komende maanden nog aan bokkensprongen verwachten bij de graanprijzen.

Ook de Belgische korrelmaïstelers kunnen van een geslaagd jaar spreken. De lokale opbrengsten waren zeer goed en de korrelmaïsprijzen lift en mee met de hoge graanprijzen. Houd straks bij de keuze van een goed korrelmaïsras naast de opbrengst ook rekening met een goede indroging. Door de hoge energieprijzen zijn de droogkosten namelijk niet te onderschatten. Het nieuwe korrelmaïsras LG 31.240 verdient daarom zeker een aanbeveling. Het ras heeft naast een hoge opbrengst ook een uitstekende in droging.

Melkprijzen in de lift, varkensprijzen blijven laag

De actuele melkprijzen zijn goed en op basis van de internationale noteringen voor melkpoeder en boter is er nog ruimte voor een verdere stijging. De lage voorraden van melkpoeder en de hoge grond[1]stofprijzen zoals die van aardolie werken prijsondersteunend en geven gunstige vooruitzichten. De hoge krachtvoederprijzen mogen dan wel een rem zijn op het voersaldo per koe per dag, ze kunnen anderzijds ook wel prijsondersteunend werken. Misschien wel nog be[1]langrijker dan de melkprijs an sich is het voedersaldo per koe per dag (zie grafiek). Het voedersaldo is het melkgeld minus de voederkosten per koe. Het gemiddelde voedersaldo van de afgelopen 10 jaar is € 5,8 per koe per dag. Bij het huidige voedersaldo (november 2021) van € 6,72 per koe per dag zouden vrijwel alle bedrijven in staat moeten zijn om de liquiditeit te verbeteren.

Ook het vleesvee en de vleeskippen konden de laatste maanden genieten van hogere prijzen. Helaas is het momenteel een ander verhaal in de varkenshouderij waar de hoge voederprijzen gepaard gaan met lage varkensprijzen. De varkenshouderij gaat mondiaal door een crisis maar de situatie in België is echt schrijnend. Een belangrijke oorzaak is het wegvallen van belangrijke afzetmarkten in Azië sinds de Afrikaanse varkenspest. België is hier inmiddels vrij van maar de negativiteit die dit meebracht, weegt nog steeds zwaar op de buitenlandse handel. Wij hopen oprecht dat er snel een kentering komt voor de vele toegewijde varkenshouders die ons land kent.

Kunstmestprijzen symbolisch voor stijgende kosten

Niet alleen veel landbouwproducten zijn vandaag duur geprijsd. Ook producten zoals kunstmest, elektriciteit en brandstoffen kosten vandaag een fortuin. Deze producten zijn onmisbaar op een klassiek landbouwbedrijf en spelen dus een belangrijke rol in de winstgevendheid. In het voorjaar moeten de akkers en weilanden opnieuw bewerkt en bemest worden. Dat is jaarlijks een periode van grote investeringen. Maïs is in dit opzicht een interessante teelt in ons land. Ze vraagt weinig handelingen en kan dierlijke mest efficiënt benutten waardoor het kunstmestverbruik beperkt kan worden. Hoge kunstmestprijzen kunnen er bovendien voor zorgen dat er in Noord- en Zuid-Amerika meer soja zal geteeld worden ten kosten van korrelmaïs. In de Amerikaanse akkerbouwregio’s is dierlijke mest namelijk niet zo veel beschikbaar als bij ons.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.