LG Velddag Kaster (met fytolicentie)

06/06/2024 - 06/06/2024 | Uilstraat te Anzegem

Het aantal dagen waarin landbouwgewassen tijdens het groeiseizoen ongehinderd kunnen doorgroeien, wordt door de grillen van het klimaat steeds beperkter. De oorzaken variëren van overvloedige neerslag tot droogte- en hittestress, maar de uitkomst is steeds dezelfde: ze leiden tot een verlies van (groei)dagen en dus van productie én kwaliteit. Niet alleen het klimaat zorgt voor stress, ook het beleid zorgt daarvoor, zowel voor de gewassen als voor de landbouwer. Denk in dit opzicht maar aan de strikte bemestingsnormen, de vanggewassenregeling, de aanleg van bufferstroken, enz.

Dit alles noopt u als landbouwers ertoe uw gewasrotatie en management aan te passen. Rassen met een kortere groeicyclus, meer diepwortelende gewassen, de focus op vanggewassen en de handhaving van organisch bodemmateriaal bieden hierop een antwoord. Tenslotte spelen ook technologische innovaties zoals Agrility in de maïsteelt een rol.

In dit kader nodigen wij u uit om ons demoplatform in Anzegem-Kaster te komen bekijken.

Inschrijven is verplicht.

Fytolicentie

Het bezoek aan deze demo telt mee als vormingsactiviteit voor de verlenging van de fytolicentie. Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen.

Programma

 • Ontvangst en registratie fytolicentie
 • Voormiddagprogramma: om 8.30 u.
 • Namiddagprogramma: om 13.00 u.                         

GENETICA EN INNOVATIE BIEDEN OPLOSSINGEN

Team Limagrain

 • Hybridegranen: Wat zijn de voordelen van hybridegranen t.o.v. klassieke rassen met dit grillig klimaat?
 • Areaal koolzaad in Vlaanderen nog steeds beperkt: terecht of onterecht
 • Eiwitgewassen: Tundrabonen en LG Cartouche, de meest zekere eiwitteelt die hoogwaardig krachtvoer levert voor runderen, varkens en kippen
 • Groenbedekkers: kiezen voor de hoogste premie, de beste bodemgezondheid of is de combinatie van beide mogelijk?
 • Belpré-weidemengsels: de Nederlandse rassenlijst als leidraad voor een hoogproductieve en kwalitatieve graswinning
 • Suikerbieten: CR+ rassen wapenen de suikerbietteler tegen moeilijk te bestrijden cercospora. Conviso doet dit tegen moeilijk te bestrijden onkruiden en wilde bieten.
 • Agrility: door middel van satellietbeelden, historische data en meteorologische gegevens meer rendement uit maïs halen.

Onze partners

 • Onkruidbestrijding grasland, strategisch onderdeel van Carbon Farming (Geert Van Parijs,Nufarm Belgium)
 • BlueN/UtrishaN – Proclova (Jo Hillewaert, Corteva)
 • Gewasbescherming voor de lange termijn in IPM kader (Barbara Manderyck, Departement Landbouw & Visserij)
 • Koolstof in de bodem : actuele toestand, hoe opbouwen, effecten op bodemvruchtbaarheid, carbon farming. (Jan Bries en Davy Vandervelpen – Bodemkundige Dienst België)
 • Doorzaai op minder voorbewerkt terrein met uniek drukregelingssysteem (Combi zaaimachine Dartmoor  – eversagro.nl) (Gert Van den Eynde, Agropak)

Afsluiter met drankje en frietjes om 12.30 u. voor het voormiddagprogramma en om 17.00 u. voor het namiddagprogramma.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

  privacy Beleid.