Grote LG Maïs Demo's in Geel en Melden

Grote LG Maïs Demo’s in Geel en Melden

In September vinden twee Grote LG Maïs Demo’s plaats in Vlaanderen:

  • Op dinsdag 13 september kunt u terecht in Geel op ons proefveld gelegen op de campus van hogeschool Thomas Moore (kruispunt van de Westelijke ring met de Kleinhoefstraat).
  • Op maandag 19 september kunt u terecht in Melden (Oost-Vlaanderen) op ons proefveld gelegen op de Berchemweg ter hoogte van de flitspaal.

Programma:

  • 14u00 Ontvangst en verwelkoming
  • 14u15 Begeleid bezoek maïsproefveld met demo precisielandbouw voor een optimale maïsteelt:

– Rassenadvies voor topvoederwaarde, de hoogste DS-opbrengst, celwandverteerbaarheid, topkorrelopbrengst, …;

Speciale aandacht voor de nieuwe LGAN-voederwaardetoppers voor 2017: LG 31.233 en LG 31.218;

In Melden kunt ook de LG voederbieten en groenbedekkers bekijken op het demoveld;

Oogsttijdstipbepaling kuilmaïs met LG Lab. Is uw maïs al rijp om te oogsten? Breng 5 maïsplanten mee naar de demo. Wij bepalen het DS-gehalte ter plaatse met het LG-lab;

– Precisielandbouw als hulp voor een optimale maïsteelt. Het bedrijf Agrometius toont ons de recentste toepassingen van precisielandbouw voor de maïsteelt;

Demonstratie Veris-bodemscanner van Agrometius. Een succesvolle maïsteelt begint bij de juiste rassenkeuze en een optimale bodemgesteldheid. De Veris-bodemscanner brengt de verschillende bodemparameters (zuurtegraad, organischestofgehalte, storende lagen) in kaart waardoor een optimale bemesting en grondbewerking kan uitgevoerd worden.

  • 16u45 Nabespreking bij een frietje en een drankje.