01 september Grote LG Maïs Demo’s in Geel en Melden

Programma:

  • 14u00 Ontvangst en verwelkoming
  • 14u15 Begeleid bezoek maïsproefveld met demo precisielandbouw voor een optimale maïsteelt:

Speciale aandacht voor de nieuwe LGAN-voederwaardetoppers voor 2017: LG 31.233 en LG 31.218;

Oogsttijdstipbepaling kuilmaïs met LG Lab. Is uw maïs al rijp om te oogsten? Breng 5 maïsplanten mee naar de demo. Wij bepalen het DS-gehalte ter plaatse met het LG-lab;

Demonstratie Veris-bodemscanner van Agrometius. Een succesvolle maïsteelt begint bij de juiste rassenkeuze en een optimale bodemgesteldheid. De Veris-bodemscanner brengt de verschillende bodemparameters (zuurtegraad, organischestofgehalte, storende lagen) in kaart waardoor een optimale bemesting en grondbewerking kan uitgevoerd worden.

  • 16u45 Nabespreking bij een frietje en een drankje.
author avatar
info@flux.be

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.