06 juni Hoe groeiachterstand beperken bij laatgezaaide maïs

Maïs is een belangrijk gewas in de landbouwsector, en de keuze voor het juiste ras en zaaitijdstip kan een significante invloed hebben op de groei en opbrengst. Om de groeiachterstand in te halen en een succesvolle oogst te realiseren, kunnen landbouwers gebruikmaken van vroege maïsrassen en enkele praktische maatregelen implementeren.

Een goede strategie is het kiezen voor vroege maïsrassen met een FAO-classificatie van 200-210. Rassen zoals LG 31.205 of LG 31.224 staan bekend om hun uitstekende jeugdgroei. Deze rassen kunnen snel ontkiemen en een gezonde vegetatieve ontwikkeling doormaken. Door te kiezen voor vroege rassen, kunnen landbouwers de groeiperiode maximaliseren en de potentie voor een betere opbrengst vergroten.

Naast het ras is ook het type maïs van belang. Dent-Flint rassen hebben tot 200 uur minder temperatuursom nodig dan Dent-Dent rassen om volledig af te rijpen. Dit betekent dat landbouwers met een Dent-Flint ras het risico van te late oogst kunnen vermijden.

Tijdens deze periode groeien onkruiden snel, wat de concurrentie met de maïs verhoogt. Het is belangrijk om vroeg actie te ondernemen om dit te beperken. Als de maïs nog weinig blad heeft, wordt de groei minder geremd door het gebruik van herbiciden. In gevallen waarin een zware cocktail aan middelen nodig is, wordt aangeraden om deze in twee bespuitingen op te splitsen, met een tussenpoos van 4-5 dagen. Hierdoor kan het gewas zich herstellen tussen de bespuitingen door en minimaliseert men het risico op negatieve effecten van de behandeling.

Een andere belangrijke maatregel is het overwegen van stikstofbemesting net voor het sluiten van de rijen. Op dit moment heeft de maïs een verhoogde behoefte aan voedingsstoffen. Door een gerichte toediening van stikstof kan de groei van het gewas worden gestimuleerd. Dit draagt bij aan een gezonde en krachtige maïsstand, wat resulteert in een betere opbrengst.

Conclusie: het maken van slimme keuzes bij het selecteren van vroege en laatgezaaide maïsrassen, gecombineerd met praktische maatregelen zoals tijdige onkruidbestrijding en gerichte stikstofbemesting, kan de groeiachterstand van maïs minimaliseren en een succesvolle oogst bevorderen.

Hoe groeiachterstand beperken bij laatgezaaide maïs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.