13 juni Hoe staan de Tundra-bonen er voor?

De Tundra-bonen maken een zeer uitdagend jaar mee. Door het natte najaar viel een groot deel van de inzaai letterlijk in het water. De bonen die toch ingezaaid konden worden, kregen sinds de zaai dan ook nog eens enorme hoeveelheden neerslag over zich heen. Heel wat Tundra-bonen stonden maandenlang met de voeten in het water. Bovendien hebben we dit jaar ook te maken met een bovengemiddeld hoge ziektedruk.

Hoge druk van chocoladevlekkenziekte

Door het natte voorjaar is de ziektedruk in de veldbonen zeer hoog. Vooral de chocoladevlekkenziekte wordt veel aangetroffen. Zolang enkel de onderste bladeren aangetast zijn, hoeft dit geen ramp te zijn maar als ook de bovenste bladeren en de peulen bruine vlekken vertonen, is een behandeling zeker aan te raden. Tundra-bonen gezaaid in oktober zijn ondertussen wel bijna uitgebloeid. Idealiter wordt een fungicidebehandeling uitgevoerd bij het begin van de bloei. Voor velden die nog in volle bloei zijn en nog niet behandeld werden, raden wij aan om de fungicidebehandeling niet langer uit te stellen.

Oogst en bewaring

2.1 Oogst van droge Tundra-bonen

Het dorsen van de droge bonen met de maaidorser is de best gekende en meest toegepaste oogstwijze bij veldbonen. Bonen met een vochtgehalte van 14% of lager kunnen los gestort of in een silo bewaard worden zonder toevoeging van bewaarmiddelen. Wanneer de bonen bij een hoger vochtgehalte geoogst worden, zullen ze nog nagedroogd moeten worden om een stabiele bewaring te garanderen. Ook bij levering aan de handel wordt de norm van 14% vocht gehanteerd. Bij hogere vochtgehaltes zullen droogkosten aangerekend worden. Let op: de larven van de bonenkever kunnen schade aanrichten tijdens de bewaring, wanneer ze zich een weg vreten vanuit de bonen waarin ze zich ontwikkelen. De eitjes worden afgelegd door de bonenkever tijdens de bloei.

Hoe staan de Tundra-bonen er voor?
Schadebeeld van bonen in bewaring, aangetast door de larven van de bonenkever die zich een weg banen uit de boon.

2.2 Oogst van “vochtige” Tundra-bonen

Het oogsten van de Tundra-bonen bij een vochtgehalte tussen 15 en 20 % vocht heeft het voordeel van een grotere flexibiliteit wat betreft het oogsttijdstip. Bovendien wordt de oogst hiermee ook vervroegd. Vochtig geoogste bonen worden gemalen, verzuurd met een inkuilmiddel en dan luchtdicht bewaard in een sleufsilo of een plastic worst of silobag. Dit is een zeer goede techniek van bewaring, die zeker aan te raden is. Het toevoegen van een zuur en het luchtdicht afsluiten zijn hierbij essentieel om een goede bewaring te verzekeren. 

Oogst van Tundra-bonen met een maaidorser
author avatar
info@flux.be

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.