10 maart Korrelmaïsprijs flirt met de € 350 per ton

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn de graanprijzen naar historisch hoge niveaus gestegen. Op de internationale graanbeurzen zoals de Matif bevindt de tarweprijs zich rond de € 400 per ton maar ook de korrelmaïsprijs flirt intussen met de € 350 ton. De Belgische Fegra-prijzen bevinden zich evengoed op recordhoogtes. Heel wat landbouwers overwegen hierdoor om dit voorjaar meer granen in hun vruchtwisseling op te nemen. Aangezien het voor wintertarwe nu te laat is, wordt er voornamelijk gekozen tussen korrelmaïs en zomertarwe. Wat is nu de beste keuze voor de landbouwer?

Korrelmaïsprijs: Korrelmaïs financieel veel interessanter dan zomertarwe bij verkoop aan handel

De prijs van tarwe mag dan wel wat hoger zijn dan deze van droge maïs maar wanneer we er de gemiddelde opbrengsten bijnemen dan helt de financiële balans over in het voordeel van korrelmaïs.

Voor zomertarwe kan er uitgegaan worden van een gemiddelde opbrengst (15% vochtgehalte) van 7 ton/ha. Uitschieters naar boven van 9 ton/ha zijn mogelijk maar in droge jaren kan de opbrengst evengoed op 3 ton blijven steken.

Bij korrelmaïs ligt de gemiddelde opbrengst rond de 10 ton/ha (droge maïs bij een vochtgehalte van 15%). Op goede vochthoudende bodems kunnen de opbrengsten nog een heel stuk hoger uitvallen. In 2021 waren uitschieters boven de 16 ton bij 35% vocht geen uitzonderingen.

Rassenkeuze korrelmaïs

Landbouwers die hun maïszaden nog moeten bestellen, kunnen maar beter even stilstaan bij hun rassenkeuze. In tegenstelling tot bij granen kan er na de zaai niet meer bijgestuurd worden via bemesting of groeiregulatie. Bij de huidige hoge graanprijzen kan het verschil tussen een goede en slechte rassenkeuze oplopen tot € 500 per ha.

RasFAO (vroegrijpheid)Eigenschappen
Crosbey200Vroege oogst en laag vochtgehalte
LG 31.219210Vroege oogst en uitstekende droogtetolerantie
LG 31.238215Ideaal dubbeldoelras
LG 30.258230Zeer hoge korrelopbrengst
LG 31.240230Hoge opbrengst en ideaal voor CCM

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.