Lage ruwvoedervoorraad maakt van 2017 hét jaar van de ruwvoederproductie!

Door lage ruwvoedervoorraad is 2017 hét jaar van de ruwvoederproductie!

2016 bracht ons de natste lente en de warmste afrijpingsperiode aller tijden. Op veel plaatsen is de maïsopbrengst 30 tot 50% lager dan normaal. Dit leidt op een groot aantal bedrijven tot een significante ruwvoederschaarste. Dit is het meest uitgesproken in de Kempen en in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen.

Een ruwvoederdaling van deze omvang is het equivalent van een productie van 750 miljoen liter melk, wat een vierde is van onze nationale productie. Deze situatie wordt nog versterkt door de droge zomer en nazomer, wat een negatief effect had op de grasproductie.

Dus de boodschap voor 2017 is duidelijk: veel en kwalitatief hoogstaand ruwvoeder moet geproduceerd worden. De verwachting is dat volgend jaar duidelijk meer kuilmaïs zal worden uitgezaaid. De voederkost (ruwvoeder + krachtvoeder) is immers goed voor één derde van de totale kostprijs van de melkproductie. Daar kan dus het verschil gemaakt worden. De zoektocht naar eigen gewonnen ruwvoeder staat dus boven op de agenda. Want zo kunnen we de goedkoopste melk produceren.

LGAN EN LGAN MILK+

In het streven naar snel voldoende ruwvoeder, voelen we nu reeds interesse voor vroege en zeer vroege rassen, gezien ruwvoedertekort zich tegen de zomer 2017 het meest zal laten voelen. Daarom verwachten wij een sterke vraag naar de rassen LG 30.218 (FAO 210), LG 31.218 (FAO 200) en de nieuwkomer LG 31.233 (FAO 210). Deze drie rassen zijn LGAN-rassen, wat in de gegeven omstandigheden een absolute must zal zijn.

NIEUW LABEL: LGAN MILK+ VOOR LG 30.248 EN LG 30.260

Nieuw is de komst van het LGAN MILK + label. Hiermee worden de rassen met een uitzonderlijke geschiktheid voor MELKPRODUCTIE nog duidelijker naar voor gebracht. Het betreft de rassen LG 30.248 en LG 30.260. Door hun uitzonderlijke melkproductie per koe per dag alsook het melkproductiepotentieel per hectare krijgen deze rassen een aangepast label, nl. het LGAN Milk+ label.