Install+

Vestigingsvermogen in de herfst

 • Een goede start van het gewas is belangrijk om beter weerstand te kunnen bieden aan onkruid en schadelijke insecten.
 • De opbrengst van koolzaad hangt af van de toestand van het gewas bij het begin van de winter.
  • Doelstelling :
   • Ten minste 8 bladeren
   • Een hals van minimum 8 mm diameter
   • Penwortel van 15 cm
 • Punt 1: Hoe moet de koolzaadteler te werk gaan ?
  • Het zaaibed goed voorbereiden
  • De zaaidatum aanpassen aan de omstandigheden
  • De ideale plantdichtheid nastreven
   • De zaaimachine goed afstellen in functie van de bodem
 • Punt 2: Wat heeft LG te bieden aan de landbouwer ?
  • De genetica van LG garandeert een goede start voor het koolzaad
  • Een gamma hybriden met een goede jeugdgroei en biomassa vóór de winter

Een betere jeugdgroei en vegetatieve ontwikkeling verhogen de weerbaarheid van het koolzaad !

Uitstekende jeugdgroei

 • Snelle vestiging.
 • Vermogen om de herbiciden vlugger onschadelijk te maken.
 • Het 3-4e bladstadium wordt sneller bereikt waardoor de volwassen koolzaadaardvlo minder schade kan aanrichten.

Grote vegetatieve ontwikkeling vóór de winter

 • Snelle bodembedekking
 • Benutting van de beschikbare stikstof (besparing in stikstof in de lente).
 • Door de goede vegetatieve ontwikkeling verdraagt het koolzaad beter de schade aangebracht door schadelijke insecten.
 • Door de goede bodembedekking wordt de groei van onkruid vertraagd