Milk+

2017: HÉT JAAR VAN DE RUWVOEDERPRODUCTIE! MET LGAN MILK+ KAN HET

2016 bracht ons de natste lente en de warmste afrijpingsperiode aller tijden. Op veel plaatsen is de maïsopbrengst 30 tot 50 % lager dan normaal. Dus de boodschap voor 2017 is duidelijk: veel en kwalitatief hoogstaand ruwvoeder moet geproduceerd worden.

MELKPRIJS EINDELIJK BETER

We komen intussen versneld in een nieuwe periode waarbij melk terug de waarde krijgt die het verdient. Analysten geven aan dat deze positieve trend nog enige tijd kan doorgaan. Het zijn precies deze periodes waarin melkveebedrijven de fundamenten leggen voor een sterkere toekomst.

RENDEMENT HANGT SAMEN MET RUWVOEDER

De voederkost (ruwvoeder + krachtvoeder) is goed voor één derde van de totale kostprijs van de melkproductie. Daar kan dus het verschil gemaakt worden. Ruwvoeder is het goedkoopst. De zoektocht naar eigen gewonnen ruwvoeder staat boven op de agenda. Want zo kunnen we de goedkoopste melk produceren.

DE MILK+ GRAFIEKEN: VEM UITGEDRUKT  IN MELK EN RENDEMENT

  • VEM PER KG DS = MELKPRODUCTIE PER KOE PER DAG
  • VEM PRODUCTIE PER HA = MELKPRODUCTIE PER HA

Tot heden wordt het veevoedkundig potentieel van een ras steeds uitgedrukt in VEM/kg DS en VEM-opbrengst per hectare. Dit verandert want vanaf nu brengt LG de MILK+ grafieken met op de x-as de melkproductie per koe per dag en op de y-as de melkproductie per hectare. Op deze grafieken is de winst voor de veehouder veel beter af lezen.

DE MILK+ GRAFIEKEN IN DE PRAKTIJK

Onderstaand vind je de MILK+ grafieken van de voornaamste maisresultaten in de praktijk. De resultaten van het Semzabelnetwerk (LCV, CIPF, CPL, CARAH) in 2015:

Evenementen