Tolerantie voor korrelverlies of peulvastheid

Selectie van hoogproductieve hybriden LG

Hoog opbrengstpotentieel

Door sterk in te zetten op onderzoek en ontwikkeling is LG voor het 7e jaar op rij de nummer 2 op de Franse markt.

Dankzij haar uitstekende genetica ontwikkelt LG hoogproductieve hybriden zodat de landbouwers kunnen vertrekken vanuit de beste positie.

Ziektetolerantie: vrijwaring van het potentieel

Door de ontwikkeling van nieuwe hybriden worden niet alleen de opbrengst en het oliegehalte maar ook de landbouwkundige eigenschappen verbeterd:

  • Ziekteresistentie (bv. phoma)
  • Vestigingsvermogen in de herfst en stevigheid

Tolerantie voor korrelverlies : om het verlies tot een minimum te beperken

Door toepassing van de goede landbouwpraktijken trachten landbouwers er het beste van te maken maar de reële opbrengst kan pas geëvalueerd worden na de oogst. Naarmate het oogsttijdstip naderbij komt, verhoogt het risico op opbrengstverlies door slecht weer (regen, storm, hagel) en/of niet gedorste hauwen. Daarom is peulvastheid een belangrijk selectiecriterium.

  • Door de selectie van peulvaste ‘ouders’ en door toepassing van hybridisatie wordt het risico op korrelverlies tot een minimum herleid. Door hybridisatie zijn de wanden van de hauwen namelijk veel steviger en de hauwen beter gevormd.
  • De hybriden worden getest op peulvastheid

Evenementen