Zeer weinig gevoelig voor het vergelingsvirus

Beschrijving van het vergelingsvirus: Turnip Yellow Virus (TuYV)

  • TuYV : het vergelingsvirus in koolzaad wordt overgebracht door de groene bladluis
  • Het TuYV is een van de drie virussen in koolzaad en komt het meest voor.
  • Aantasting door het vergelingsvirus kan leiden tot opbrengstverlies in koolzaad. In Frankrijk kan de schade hierdoor oplopen tot 0,6 ton/ha. (bron: Terres Inovia).
  • De aantasting gebeurt meestal in de herfst en in mindere mate in de lente.

Verspreidingsgebied van het TuYV

Hoe de impact van het TuYV-virus beperken ?

Vaststellingen :

  • Indien het zaad niet ontsmet is, kan geopteerd worden voor een insecticidenbehandeling in koolzaad.
  • De bladluizen zijn steeds resistenter tegen insecticides (pyrethrinoïden, carbamaten)
  • Moeilijk om de behandelingsdrempel te bepalen

Vernieuwende oplossing in koolzaad

Het gebruik van een zeer weinig gevoelig ras: LG koolzaadhybride ARCHITECT.

Speerpunt in het LG-veredelingsprogramma

1992 : 1e natuurlijke resistentegen tegen het vergelingsvirus wordt geïdentificeerd in Duitsland.

  • Introductie en testen op toekomstige ‘ouders’
  • Selectie van ouderlijnen met goede landbouwkundige eigenschappen (opbrengst, ziektetolerantie, tolerantie voor korrelverlies, oliegehalte …)

2016 : 1e hybride met genetische resistentie tegen het vergelingsvirus in koolzaad wordt gelanceerd