Mondiale maïsoogst op weg naar nieuw record - graanpijzen in het slop

Mondiale maïsoogst op weg naar nieuw record – graanpijzen in het slop

Dit is het editoriaal (geschreven door Limagrain Belgium directeur Marc Ballekens) dat verscheen in ons nieuwste nummer van Landbouwnieuws dat u hier kunt downloaden in PDF formaat.

Marc BallekensBeste graanteler,

Op 12 maanden tijd hebben we alle uitersten gezien in de graanteelt. Waar we vorig jaar het ene hoogterecord na het andere optekenden, is dit jaar er één waarbij de diepste dalen werden opgezocht. Dit is zeker het geval in het oosten van het land dat het hardst geteisterd werd door de bijzonder natte junimaand. Algemeen zit de Belgische graanoogst op een niveau dat 30% lager ligt dan normaal. Het hectolitergewicht varieert sterk. De meeste liggen tussen de 67 en de 73 kg met positieve uitschieters van meer dan 75 kg en uitschieters naar beneden lager dan 65 kg. Diepterecords zien we ook in Nederland, Frankrijk en West- Duitsland. Maar daar blijft het zowat bij.

In Duitsland wordt de opbrengst 11% lager geraamd dan die van vorig jaar. Dat meldt alvast het Deutsche Bauernverband in zijn gepubliceerde slotbeschouwing van dit seizoen. Het resultaat ligt ook fors lager dan het gemiddelde van de laatste 5 jaar.

De oogst in Frankrijk is ronduit rampzalig met gemiddeld 5,5 ton/ha. De productie viel 30% lager uit dan vorig jaar (29 miljoen ton in 2016 t.o.v. 41 miljoen ton in 2015) en 26 % lager dan het vijfjarig gemiddelde. Dit is de laagste oogst in Frankrijk sinds 1983. Frankrijk verliest hiermee ook zijn eerste plaats als grootste Europese graanexporteur aan Duitsland. Ook de kwaliteit van de Franse tarwe is ondermaats. Door de lage graanoogst in West – Europa daalt ook de globale Europese productie signifi cant, hoewel in Oost-Europa goede opbrengsten worden genoteerd.

GRAANPRIJZEN IN HET SLOP

De lage opbrengsten in ons land brengen jammer genoeg geen soelaas wat de prijs betreft. Deze wordt immers bepaald door de internationale situatie die er terug één is van hoge graanproductie en mondiale toename van de stocks. De mondiale tarweproductie piekt immers tot 743 miljoen ton wat nooit eerder gebeurde. Vooral de zeer goede oogst in het Zwarte Zeegebied, Rusland en in de Verenigde Staten hebben hier een stevig aandeel in. Rusland heeft een tarweoogst die 13% hoger ligt dan vorig jaar en 21% boven het vijfjarig gemiddelde. Kortom, hoewel de hectareopbrengst in Rusland slechts 2,71 ton/ha bedraagt, voelt dit land zich hier niet slecht bij. Gezien deze uitzonderlijke stocksituatie op de
wereldmarkt, kabbelen de prijzen verder op een laag niveau.

RUSLAND: VEEL GRAAN, GOEDKOPE ROEBEL EN EINDE EXPORTTARIEF

Rusland kan een nefaste prijsdruk uitoefenen door de combinatie van een zeer goede oogst met een laag niveau van de Roebel. Dit is een meevaller voor Rusland die in de huidige geopolitieke situatie geen kans zal onverlet laten om beide elementen op hun sterkst uit te spelen. De Euro/Roebel verhouding zit al sinds september vorig jaar op een niveau boven de 70. Dit is een verdubbeling van de waarde van de Euro t.o.v. de Roebel sinds de sterke ontwaarding van de Roebel in de zomer van 2014. Uiteraard speelt dit de Europese landen parten bij de export van granen op de wereldmarkt.

Rusland heeft overigens ook begin september beslist om vanaf 15 september 2016 tot 1 juli 2018 hun exporttarief op tarwe stop te zetten. Dit zal weinig invloed hebben op de Russische export naar Europa maar het kan wel de Russische concurrentiepositie versterken op die markten waar Europese landen ook exporteren. Rusland heeft er alle belang bij vlot te kunnen exporteren omdat ze te kampen hebben met een capaciteitsprobleem qua opslag. Het ziet er dus naar uit dat Europa naar de derde plek zakt als tarwe-exporteur waarbij het Rusland en de VS moet laten voorgaan.

MONDIALE MAÏSOOGST OP WEG NAAR NIEUW RECORD

De Verenigde Staten bepalen het wel en wee van de wereldwijde korrelmaïssituatie. In de VS worden immers 40 % van de wereldwijde korrelmaïsproductie gerealiseerd. De prognose voor de nieuwe maïsoogst in de VS wordt week na week omhoog bijgesteld en benadert de 400 miljoen ton. Ter vergelijking: de Europese Unie zal dit jaar naar schatting 62 miljoen ton korrelmaïs dorsen.

Op dit ogenblik worden mondiale recordopbrengsten verwacht die ruim boven de magische grens van 1000 miljoen ton uitkomen. Dus ook hier is het vruchteloos zoeken naar enige argumentatie om de druk op de graanprijzen weg te nemen. Terzelfdertijd dobbert de Euro/dollarverhouding het laatste jaar tussen de 1,05 en 1,15 wat geen fundamentele verandering is t.o.v de situatie van vorig jaar.