15 februari Mycotoxines, een vaak onzichtbaar gevaar in de veehouderij

Wat zijn mycotoxines?

Mycotoxines zijn gifstoffen die geproduceerd worden door schimmels. Deze schimmels bevinden zich op het ruwvoedergewas en worden mee ingekuild. Daarna gaan die schimmels verder mycotoxines produceren in uw kuil. Vooral de veldschimmels van het geslacht Fusarium die de mycotoxines DON (deoxynivalenol) en ZEA (zearalenon) produceren, komen vaak voor. Mycotoxines zijn geur- en kleurloos en kunnen dus moeilijk met het blote oog gedetecteerd worden. Een kuil die op het eerste gezicht van goede kwaliteit lijkt, kan toch heel wat gifstoffen bevatten.

Wanneer komen mycotoxines het vaakst voor?

In natte, warme omstandigheden ontwikkelen schimmels zich gemakkelijk. De weersomstandigheden op het veld hebben dus een grote invloed op de hoeveelheid mycotoxines. In tegenstelling tot de zomer van 2022, die warm en droog was, hadden we in 2023 een natte, warme zomer. De kuilen aangelegd in 2023 zullen dus merkelijk meer mycotoxines bevatten. De oogst van de kuilmaïs gebeurde over het algemeen in goede omstandigheden, maar het dorsen verliep een stuk moeilijker door de aanhoudende regen vanaf half oktober. Later aangelegde CCM- en MKS-kuilen mogen dus als risicokuilen beschouwd worden.

Ook stressomstandigheden spelen een grote rol in de ontwikkeling van schimmels op het gewas. Deze kunnen een stuk vermeden worden door te zorgen voor goede teeltomstandigheden en rassen te kiezen met een optimale jeugdgroei.

Over het algemeen is de jeugdgroei van vroege rassen een stuk beter dan die van late variëteiten. Een vroege variëteit zal ook verder ontwikkeld zijn wanneer er bijvoorbeeld droogte optreedt in de zomer. Deze zullen een beter ontwikkeld wortelgestel hebben en droge omstandigheden beter het hoofd bieden.

Wat zijn symptomen van een te hoog mycotoxinegehalte in de kuil?

Hiervoor dienen we een onderscheid te maken tussen herkauwers en andere dieren.

Runderen zijn herkauwers. Zij kunnen de mycotoxines iets beter omzetten in minder schadelijke stoffen. In de rundveehouderij zijn de problemen dus minder acuut maar ze kunnen toch heel wat schade veroorzaken zoals verminderde eetlust, slechte vruchtbaarheid, lagere melkproducties …

In de varkenshouderij zijn mycotoxines schadelijker en veroorzaken ze acute problemen. Typisch zijn verminderde vruchtbaarheid, meer doodgeboren biggen en zelfs abortus bij zeugen. De mycotoxines beschadigen de darmwand van varkens waardoor de voederopname vermindert en dus ook de voederconversie.

Een gezond gewas in droge omstandigheden oogsten geeft een gezonde kuil en goede producties

Een goede vruchtafwisseling en jaarlijks ploegen zodat oogstresten weggewerkt worden: deze 2 factoren hebben een goede invloed op het mycotoxinegehalte.

Oogsten vóór 25 oktober is een must. Wanneer een gezond gewas in droge omstandigheden kan geoogst worden, zal het mycotoxinegehalte in de kuil veel lager zijn. Ook daarom kies je beter voor vroege rassen. Aan de weersomstandigheden kunnen we weinig veranderen. Maar het is wel zo dat de kans op goede omstandigheden voor hakselen of dorsen veel groter is wanneer je vroeger op het seizoen kan oogsten. Ook het drogestofgehalte van de kuil is van belang voor een goede bewaring. Uw oogstmoment in het oog houden en tijdig de loonwerker contacteren zijn hierbij cruciaal. Het Agrility-programma kan u hierin perfect begeleiden. Verder dient de kuil voldoende hard aangereden te zijn zodat de kuil zo weinig mogelijk zuurstof bevat en de anaerobe verzuring kan plaatsvinden.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.