Nieuws

Hoge graanprijzen: korrelmaïs of zomertarwe zaaien?

10 maart, 2022

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn de graanprijzen naar historisch hoge niveaus gestegen. Op de internationale graanbeurzen zoals de Matif bevindt de tarweprijs zich rond de € 400 per ton maar ook de...

Extra Rialto beschikbaar om rotte bieten in 2022 te vermijden

21 februari, 2022

Rotte bieten zijn de grootste nachtmerrie van de voederbietteler. En rotte voederbieten waren er tot wanhoop van de telers helaas veel in 2021. De koeien, die halen er hun neus voor op. Op de foto ziet...

Breng uw grasland in topconditie via doorzaai

15 februari, 2022

Met de stijgende bodemtemperatuur komt ook de grasgroei terug op gang. Dit is een goed moment om uw percelen eens van naderbij te bekijken. Als het aandeel goede grassen in de zode teruggevallen is naar 60...

Maïsteelt op biologische boerderijen in België

15 februari, 2022

De biologische landbouw en zeker de biologische melkveehouderij zit in de lift. De vraag naar biologische melk neemt jaarlijks toe en steeds meer veehouders wagen de sprong. De grootste uitdaging bij bioveehouderij zit in het telen...

Teelt van droge erwten en bonen interessant door pre-ecoregelingen en hoge kunstmestprijzen

11 februari, 2022

Zodra de draagkracht van de bodem het toelaat, kunnen de eerste veldwerkzaamheden hervatten. Erwten en veldbonen zijn traditioneel bij de eerste gewassen die in het vroege voorjaar gezaaid kunnen worden. Door de hoge prijzen voor krachtvoeder...

Uw vragen over suikerbieten tijdens onze online agromeeting

07 februari, 2022

Tijdens onze voorbije online agromeeting op 13 januari kregen we heel wat vragen van de kijkers. Hieronder vindt u de antwoorden die betrekking hebben op de suikerbietenteelt. Welk suikerbietras is het best geschikt voor gronden die...

1 2 3 4 16