Oogst van wintergerst volop aan de gang in ons onderzoekscentrum te Tiegem

Oogst van wintergerst volop aan de gang in ons onderzoekscentrum te Tiegem

Het Belgische onderzoekcentrum van de groep Limagrain in het Zuid-Westvlaamse Tiegem doet al meer dan 50 jaar aan research voor Clovis Matton. De hoofdactiviteit van het onderzoek is de veredeling van wintergerst, een vrij voorname teelt in België.

Dit is ook ons proefveldcentrum voor andere graangewassen. Hier worden o.a. jaarlijks honderden nieuwe tarwelijnen getest op hun geschiktheid voor ons klimaat en onze bodemomstandigheden. Op die manier is Limagrain/Clovis Matton perfect in staat om alle rassen te testen op hun landbouwkundige waarde voor de Belgische graanteler.

We gingen praten met Lieven Devlies (veredelaar wintergerst) en Jozef Dermaut (hoofd veredelingsafdeling) die nu druk in de weer zijn met het oogsten van wintergerst. Zoals de foto toont komt hier veel manueel werk aan te pas.

Lieven:“We zijn momenteel bezig in het veld met verschillende populaties wintergerst waarbij we planten selecteren om nieuwe rassen te maken. Dit veld werd speciaal vroeg gezaaid om er het vergelingsvirus in te krijgen. De planten die er niet meer staan zijn in principe gevoelig voor het vergelingsvirus, de planten die we selecteren zijn tolerant.”

Jozef vult aan:“We zitten in de opbouw van de wintergerst met name de pré-dépots, dit zijn de rassen geselecteerd om volgend jaar aan te melden. Om kruisbestuiving te vermijden werden de veldjes geïsoleerd door rogge, deze werd gisteren gemaaid. Uit de verschillende rassen van wintergerst gaan we een keuze maken om dan volgend jaar de officiële proeven te starten.”