Research

Research Limagrain

Limagrain heeft wereldwijd meer dan 100 onderzoekcentra. Deze liggen voornamelijk in Europa maar ook in andere continenten duiken steeds meer onderzoekcentra op. Het jaarlijks budget voor onderzoek benadert de 180 miljoen € per jaar. In samenwerking met andere partners loopt het budget op tot 250 miljoen € per jaar. Limagrain investeert hiermee jaarlijks 13 à 14% van zijn omzetcijfer in research. De reden is duidelijk. Nog sneller dan in het verleden wil Limagrain met genetische vernieuwing komen in mais en granen. Gezien het belang van deze gewassen rond de 500.000 ha (250.000 ha mais en 250.000 ha granen) draait, moet de landbouwer zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de nieuwste genetica. Deze brengt immers een duidelijk meerwaarde voor het bedrijf. Maar ook in koolzaad en zonnebloemen gaat het dezelfde weg op. Deze teelten zijn evenwel voor België minder belangrijk.

Onderzoekscentrum In Rilland

De Rillandse faciliteiten zijn verdeeld over twee locaties. Het hoofdgebouw met kantoren, laboratoria, groeikamers en diverse kassencomplexen is te vinden in de Fredericapolder. Een steeds groter deel van het veldwerk kan hier al in een vroeg stadium binnen op het laboratorium en in volledig gecontroleerde klimaatruimtes plaatsvinden. De regeneratie vanuit plantencellen of specifieke weefsels tot volwassen, reproduceerbare planten eist immers volledig te beïnvloeden groeiomstandigheden. Ook ziektetoetsen kunnen we onder deze omstandigheden efficiënt uitvoeren. Verder maken we er gebruik van zogenaamde merkerselectie. Hierbij kunnen we van zeer jeugdige planten of delen ervan al vrij vroeg in het selectieproces vaststellen of de gewenste eigenschappen al dan niet aanwezig zijn.
Een kilometer verder op, pal langs de Westerschelde, ligt de proefboerderij Schalkshoeve. Hier staan onze loodsen voor het verwerken en prepareren van proefveldzaad, de droging en opslag van producten en het stallen van allerhande proefveldmachines. De faciliteiten in Rilland beslaan zo’n 6 ha.

Kuilmaïsveredeling

De kuilmaïsactiviteiten vormen een substantieel onderdeel van het internationale maïskweekprogramma binnen Groupe Limagrain. Vanuit Rilland wordt de Noordwest-Europese klimaatzone bediend met vroeg afrijpende maïshybriden die een hoog opbrengstpotentieel combineren met een optimale verteerbaarheid. Het programma strekt zich uit van Passau in Zuid-Duitsland en Mons in Wallonië tot Skive in Noord-Denemarken en behelst vele proefvelden. Jaarlijks worden alleen al meer dan 30.000 verteerbaarheidsanalyses gedaan. Deze inspanningen leiden tot een onafgebroken stroom aan nieuwe veelbelovende rassen die jaarlijks voor de diverse aanbevelende rassenlijsten worden aangemeld.

Veredeling granen, olievlas en peulvruchten

Met de verhuis van het veredelingsstation in Lelystad worden in de vestiging in Rilland ook granen, olievlas en peulvruchten veredeld voor de markten Noordwest- en Centraal Europa alsook voor Canada en de VS. Voor België, Nederland en Frankrijk wordt ook vezelvlas veredeld. Het commercialiseren van de uit de verschillende programma’s voortkomende rassen geschiedt op licentiebasis.

Uienprogramma

Het uienprogramma in Rilland wordt uitgevoerd onder auspiciën van ons zusterbedrijf HAZERA (het vroegere Nickerson-Zwaan) in Made.
Hier worden uienhybriden ontwikkeld voor de Europese markt.

Personeel

Bij elkaar werken er zo’n 60 hooggekwalificeerde mensen op onze onderzoeksafdelingen in de Benelux. De centra kennen een zogenaamde multi crop-aanpak, waarbij de veredelingsafdelingen maïs, granen, peulvruchten, vlas en uien ondersteund worden door servicelaboratoria op botanisch, chemisch en biochemisch vlak en daarnaast op het terrein van weefselkweek, zaadkwaliteit en fytopathologie. Tezamen voeren zij jaarlijks wel een half miljoen testen voor verdere veredelingsactiviteiten in de kas en op het land.
Doel van dit alles: het ontwikkelen van nieuwe rassen die de landbouwer en groenbeheerder een belangrijke toegevoegde waarde leveren.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.