1. Welke gegevens verwerken wij ?

Wij registreren de gegevens die u ons toevertrouwt bij het inschrijven via de website of bij het contacteren (bvb. voornaam, naam, emailadres…). Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet 8 december 1992) en Europese richtlijn inzake privacywetgeving (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995).

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Limagrain Belgium nv, met zetel in de Avelgemstraat 2c te 9690 Kluisbergen (Ruien) en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0449.920.048. U kan de verantwoordelijke bereiken per telefoonnummer 055 39 02 21 en e-mail info@limagrain.be . In uitvoering van de Privacywet dient Limagrain Belgium nv als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ worden beschouwd.

3. Doel van het verwerken van de gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens om u beter te kunnen helpen hetzij :

  • U in contact te brengen met medewerkers
  • Om u af en toe te informeren over nieuwe diensten die op de website worden aangeboden
  • Om statistieken op te maken m.b.t. het aantal bezoekers, bezochte pagina’s,…
  • Om onze website verder te optimaliseren
  • Om U al dan niet gegevens door te sturen over onze activiteiten (nieuwsbrief, lezingen, evenementen….)

Limagrain zal voor alle andere toepassingen van de gegevens dan de in dit punt genoemde doelen altijd voorafgaande toestemming van de betrokkene vragen.

4. Bescherming van uw gegevens

Limagrain Belgium nv is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons er toe uw persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen.

In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven indien u dat wenst. Als betrokkene heeft u eveneens het recht u te verzetten tegen verwerking van de medegedeelde gegevens. U hebt steeds recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht deze gegevens te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kan u via een gedateerde en ondertekende brief aan Limagrain Belgium nv, Avelgemstraat 2c te 9690 Kluisbergen (Ruien) dan wel via een email aan info@limagrain.be contact opnemen.