Greencover BETA - Ideaal als voorteelt voor suikerbieten

Greencover BETA

Categorie:

Groenbedekker, LG Seeds

Beschrijving:

Ideaal als voorteelt voor suikerbieten
  • Diepe beworteling en hoge organischestofopbrengst van de bladrammenas
  • Snelle grondbedekking en aaltjesbestrijding van de gele mosters
  • Greencover BETA bestrijdt perfect het bietencystenaaltje
  • Bij een zaaidichtheid van 20 kg per ha zal de bladrammenas beter kapot vriezen
testgegevens