Greencover Gras-Rogge - Mengsel voor een late zaai na de oogst van maïs en aardappelen

Greencover Gras-Rogge

Categorie:

Groenbedekker, LG Seeds

Beschrijving:

Mengsel voor een late zaai na de oogst van maïs en aardappelen
  • De oplossing voor een late zaai, na de oogst van maïs en aardappelen eind september
  • Blijft doorgroeien tijdens de maanden november-december

Zorgt voor een uitstekende stikstoffixatie
Geeft bij late zaai nog een hoge toevoer van organische stof
Komt in aanmerking als voorvrucht van maïs onder derogatie

  • Sinds 2016 mag er gemaaid worden tijdens de aanhoudingsperiode
testgegevens