Greencover GRAS - ROGGE - De goedkope oplossing voor een late zaai

Greencover GRAS – ROGGE

Categorie:

Groenbedekker, LG Seeds

Beschrijving:

De goedkope oplossing voor een late zaai, na de oogst van maïs in september. Neemt zeer veel stikstof op tijdens de winter. Eventueel maaien in volgend voorjaar
  • EAG-mengsel
  • Samenstelling: Snijrogge (winterrogge), Italiaans raaigras tetra
  • Zaaitijdstip: 1 juli – 1 okt
  • Zaaidichtheid (kg/ha): 65
  • Verpakking: 20 kg
  • Vorstgevoeligheid: –
  • Organische stofaanbreng: ++
testgegevens