Koolzaad overzicht

De historisch hoge verkoopprijzen van koolzaad in 2022 brachten de teelt meermaals in de media. Naast de prijzen zorgt ook de huidige generatie van hoogrenderende en ziektetolerante rassen voor hernieuwde interesse in de koolzaadteelt. In Wallonië, en dan voornamelijk in de Condroz, is koolzaad altijd al een belangrijke teelt. In Vlaanderen is het areaal eerder beperkt maar er zijn zeker kansen voor de teelt.

De genetische vooruitgang die het koolzaad de laatste jaren kende, is ongezien. De veredeling heeft duurzame oplossingen gebracht voor heel wat uitdagingen waar koolzaadtelers mee te kampen hebben. Zo kwamen er toleranties en resistenties voor onder andere phoma en het vergelingsvirus (TuYV). Ook werd het risico op zaadverlies door openspringende hauwen sterk verminderd. Bovendien hebben de huidige rassen een betere vestiging in het najaar en zijn ze efficiënter en flexibeler op het vlak van stikstofbenutting.

Deze genetische oplossingen resulteren niet alleen in meer arbeidsgemak en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de teler, ze hebben ook het opbrengstpotentieel en de opbrengststabiliteit over de jaren heen enorm doen toenemen. De verdienste van de koolzaadveredeling is hierin niet gering en dit maakt dat L vandaag de Europese marktleider is in koolzaad.

Advies nodig?

Onze specialisten helpen je graag bij het maken van de juiste keuzes.

Nele Bonte

Technical Advisor Voedergewassen
Regio Oost- en West-Vlaanderen

32(0)486/66 34 79

Paul Ceyssens

Technical Advisor Voedergewassen
Regio Antwerpen/Brabant/Limburg

32(0)476/43 78 48