Turbo Maraton - Tijdelijk mengsel voor zowel maaien als begrazen

Turbo Maraton

Categorie:

Groenbedekker, LG Seeds

Beschrijving:

Tijdelijk mengsel voor zowel maaien als begrazen
  • EAG-mengsel
  • Samenstelling: Italiaans raaigras tetra en diplo, Engels raaigras tetra, Timothee
  • Zaaitijdstip: 1 juli – 15 okt
  • Zaaidichtheid (kg/ha): 50
  • Verpakking: 15 kg
  • Organische stofaanbreng: +++
testgegevens