28 augustus Rafaela de oplossing tegen insecticidenverbod

De uitzaai van de wintergranen komt terug in zicht. Daarom willen we u alvast de belangrijkste actualiteit meegeven met betrekking tot de teelt van wintergerst.

Het einde van de zaadontsmetting met ARGENTO in granen komt eraan.

Het is een quasi certitude dat het zaadontsmettingsmiddel Argento (op basis van het insecticide Clothianidine) vanaf 2018 niet meer zal mogen gebruikt worden in de graanteelt. De beslissing hierover is een Europese bevoegdheid maar kan elke dag genomen worden. De kans is dus zeer reëel dat het product Argento dit jaar enkel nog beschikbaar is, zolang de voorraad nog strekt.

Dé oplossing: Rafaela

Bovenvermeld probleem hoeft niet direct een grote zorg te zijn voor de gerstteler. Met de bladluistolerante variëteit RAFAELA is er een perfecte oplossing ter beschikking om zonder zaadontsmetting Argento op een perfecte manier gerst te telen. RAFAELA bezit de totale tolerantie tegen het dwergvergelingsvirus en heeft de twee voorbije jaren zijn strepen verdiend in alle regio’s van ons land. Herinneren we ons nog de bladluiswinter 2015-16? RAFAELA gaf geen krimp.

LCG proefresultaten RAFAELA: concurrentie verpulverd

In Landbouwleven van 11 augustus p. 14 werden de cijfers gepubliceerd van het Landbouwcentrum granen (zie uittreksel uit de pers hieronder).

Zoals vermeld is het aantal rassen met dwergvergelingsvirustolerantie beperkt tot 3 rassen. Maar het is direct duidelijk dat het ras RAFAELA een veel hoger niveau realiseert dan de andere rassen in dit marktsegment. In bepaalde proeven loopt het verschil op tot bijna 17 %.

Bron: LCG Vlaanderen: Rassenproeven zesrijige wintergerst 2017; gepubliceerd in Landbouwleven 11 augustus 2018 p 14.

Wintergerstuitzaai: Rafaela, de enige oplossing tegen aankomend insecticidenverbod

Anders gezegd: Rafaela is het enige ras dat in de proeven de BYDV-tolerantie combineert met een zeer hoog opbrengstpotentieel. Nu de prijzen zich alweer op een matig niveau bevinden, kunnen de gersttelers enkel en alleen opteren voor de rassen met het beste rendement.

Conclusie

Rekening houdend met:

  • Het nakend verbod op het gebruik van Argento insecticideontsmetting in de graanteelt
  • Het feit dat slechts weinig rassen over een genetische ingebouwde bladluistolerantie beschikken
  • Het feit dat Rafaela het enige ras is met een zeer goede opbrengst is de rassenkeuze in wintergerst nooit zo eenvoudig geweest.

Het wordt RAFAELA. Laat de bladluizen maar komen!

We wensen u alvast een prima gerstseizoen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.