01 oktober Suiker: terug een stevig overschot na twee jaar lagere producties

De voorbije twee jaar was de suikerproductie lager dan de consumptie. Maar dat is voorbij. De grote suikerproducerende landen zoals Brazilië en Thailand stevenen wellicht af op een record suikerproductie. Door de lage olie- en benzineprijs is ook de ethanolprijs laag en gaat er minder suiker naar de ethanolproductie. Bovendien blijft de Braziliaanse munt laag, wat de suikerexport stimuleert.

Maar met een stijging van 17% van het suikerbietareaal zal ook in Europa 2,4 miljoen ton meer suiker geproduceerd worden en draagt ook Europa bij tot de hogere suikervoorraad in de wereld. Belangrijke stijgers qua areaal zijn het Verenigd koninkrijk (+33%), Duitsland (+27%), Nederland (+21%) en België (+14%). Verwacht wordt dat de suikerexport van de Europese Unie het dubbele zal bedragen van de maximaal 1,4 miljoen ton suikerexport toegelaten door de Wereldhandelsorganisatie tijdens de laatste 10 jaar van het quotumregime. Europa wordt hiermee ook terug netto-exporteur. Met het wegvallen van het quotumregime kan Europa immers zoveel suiker exporteren als het maar wenst. Belangrijke vraag hierbij is: aan welke prijs?

Ook in Rusland en in Oekraïne is de suikerindustrie in volle ontwikkeling. In 2017-18 wordt ook daar een verdubbeling van de export verwacht. En alsof dit nog niet voldoende is, heeft de suikerindustrie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten geïnvesteerd in grote raffinaderijen die ingevoerde ruwe suiker uit Brazilië of Azië feilloos kunnen raffineren.

Onderstaande grafiek toont aan dat we na twee jaar van lagere producties t.o.v. consumptie (rode balken) terug afstevenen op een hogere productie dan consumptie (blauwe balk).

Evolutie van het overschot/tekort op de wereldmarkt voor suiker (ISO) van 2004 tot 2017

 width=

Intussen missen diverse anti-suikercampagnes hun doel niet. De toename van het suikerverbruik vertraagt wereldwijd naar 1%. De markt heeft op bovenvermelde evoluties reeds geanticipeerd. De wereldmarktprijs voor suiker bedraagt op dit ogenblik om en bij de 320 €/ton. (zie grafiek hieronder), dus fel onder de tijdens het quotumtijdperk gehanteerde Europese referentiewaarde van 404 €/ton.

Prijs witte suiker periode 2008 – 2017

 width=

Het valt te hopen dat deze tendens zo snel mogelijk keert. Maar er zal alvast wat geduld moeten geoefend worden.

Naar 20 ton suikEr per ha Met bts 110 En bts 990?

De laatste bemonsteringen uitgevoerd door de suikerfabrieken begin september lieten het al vermoeden: we stevenen af op een recordopbrengst in de suikerbietteelt.

De staalnames in de RT-regio gaven op 4 september reeds een wortelopbrengst aan van 95 ton en dit aan 17,11% suiker. Kortom, 16 ton suiker per hectare. Dit was meteen een toename van 1.400 kg suiker/ha per week, wat neerkomt op een toename van 200 kg suiker per ha per dag!! Ook bij Iscal werden zeer mooie cijfers genoteerd: een wortelopbrengst van 90 ton per ha aan 16,17% suiker wat resulteerde in 14.500 kg suiker per ha. Toch bijzondere cijfers voor het westen van het land, dat tot eind juli gebukt ging onder de extreme droogte.

Let wel: alle resultaten die we voortaan bekomen, zijn voor RT gebaseerd op niet ontkopte bieten. Bij Iscal Sugar worden de bieten wel nog ontkopt. Dit leidt tot een interpretatieverschil van om en bij de 8%.

Intussen zijn de eerste resultaten uit de fabrieken bekend. De 100 ton/ha zullen dit jaar massaal overschreden worden. Als het suikergehalte nog wat toeneemt stevenen we af op het absolute record jaar ooit. Kortom: als de bieten nu nog goed weer krijgen, dan gaan bepaalde suikerbiettelers dit jaar pronken met een suikeropbrengst van 20 ton suiker per ha. De kans is groot dat dit dan het rhizomanietolerante ras BTS 110 of het nematodentolerante ras BTS 990 wordt.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.