Tag: agrility

Hoe vergaat het de landbouwsector in 2024?

Hoe vergaat het de landbouwsector in 2024? Hoe vergaat het de landbouwsector in 2024?

We leven in tijden van extremen en dat terwijl de landbouwsector net gebaat is bij stabiliteit. Klimatologisch gaan we van extreem droge jaren over in extreem natte jaren. Ook de prijzen van landbouwproducten kennen een grillig verloop. Ze stegen door de Russische inval in Oekraïne tot recordhoogtes maar zijn ondertussen terug op min of meer […]