Tag: groenbedekkers

Groenbedekkers inzaaien na de oogst

Groenbedekkers inzaaien na de oogst Groenbedekkers inzaaien na de oogst

Groenbedekkers zijn vandaag een onmisbare schakel in de gewasrotatie op landbouwbedrijven. Niet alleen bij de hoofdteelten is het belangrijk om een weloverwogen rassenkeuze te maken, ook bij de nateelten speelt dit een steeds grotere rol. Greencover Bèta, het nieuwe EAG-mengsel voor de suikerbietteler Met de Greencovermengsels koppelen wij bij Limagrain de meest recente regelgeving over […]