Tag: Hydraneo

Limagrain lanceert Hydraneo project

Limagrain lanceert Hydraneo project Limagrain lanceert Hydraneo project

In Zuid- en Oost-Europa is droogteschade bij maïs jaarlijkse kost. Maar in 2017 zijn we ook in ons land maar net op het nippertje aan het ergste ontsnapt. Zeker op percelen met een lichte bodem in droge jaren kunnen de opbrengstverliezen hoog oplopen. Om deze opbrengstverliezen zoveel mogelijk te beperken, startte Limagrain een aantal jaren geleden […]