In Zuid- en Oost-Europa is droogteschade bij maïs jaarlijkse kost. Maar in 2017 zijn we ook in ons land maar net op het nippertje aan het ergste ontsnapt. Zeker op percelen met een lichte bodem in droge jaren kunnen de opbrengstverliezen hoog oplopen. Om deze opbrengstverliezen zoveel mogelijk te beperken, startte...

Na de overvloedige neerslag die juni 2016 teisterde, zouden we haast vergeten dat maïs veel vaker getroffen wordt door een watertekort dan door een teveel aan water. Zeker op lichte zandgronden is het risico op droogteschade van de maïs sterk aanwezig. Aangezien veel maïs net op die lichte zandgronden gezaaid...