Tag: korrelmaïs

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs?

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs? Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs?

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs? Dan bent u niet alleen. Door het natte najaar hebben heel wat landbouwers niet hun volledige areaal wintertarwe kunnen uitzaaien. Ook een hoger areaal van aardappelen, suikerbieten of industriegroenten lijkt om uiteenlopende redenen niet realistisch dit jaar. Veel andere opties dan korrelmaïs blijven dan niet meer over […]

Hoe vergaat het de landbouwsector in 2024?

Hoe vergaat het de landbouwsector in 2024? Hoe vergaat het de landbouwsector in 2024?

We leven in tijden van extremen en dat terwijl de landbouwsector net gebaat is bij stabiliteit. Klimatologisch gaan we van extreem droge jaren over in extreem natte jaren. Ook de prijzen van landbouwproducten kennen een grillig verloop. Ze stegen door de Russische inval in Oekraïne tot recordhoogtes maar zijn ondertussen terug op min of meer […]