Tag: Luzerne

Top ruwvoeder voor een goede groei bij Belgisch witblauw

Top ruwvoeder voor een goede groei bij Belgisch witblauw

De Belgische veehouderijsector is niet alleen bekend voor zijn melkvee maar ook om zijn vleesvee met het Belgisch witblauwe ras als uitgangbord. Dit uitzonderlijke ras vraagt een aangepast management met een uitgebalanceerd rantsoen. Typisch voor de Belgische vleesveesector is het gemengde karakter. Vaak gaan vleesvee en akkerbouw hand in hand op deze bedrijven. Door de […]

Een droog jaar is een Luzerne jaar

Een droog jaar is een Luzerne jaar

Walter Vervoort, onze Product Manager Maïs, Voedergrassen, Voederbieten & Groenbedekkers is duidelijk: “Een droog jaar is een Luzerne jaar: de Luzerne heeft een erg diepe beworteling, en momenteel is de 2de snede al genomen op de meeste percelen.” Luzerne  is een veelbelovende teelt, die mits wat aandachtspunten, kan zorgen voor extra afwisseling in het ruwvoederrantsoen. […]