Tag: suikerbieten

Webinar LG Seeds – ons antwoord op uw vragen over suikerbieten

Webinar LG Seeds – ons antwoord op uw vragen over suikerbieten

Zoals beloofd tijdens de uitzending van onze webinar zouden wij op korte termijn terugkomen met een antwoord op alle gestelde vragen over maïs, suikerbieten en het Europees landbouwbeleid. En dit waren er heel wat. Hieronder vindt u alle vragen en antwoorden betreffende suikerbieten. Hoe is de evolutie van het suikerbietenareaal gelinkt aan het financieel rendement […]

Groenbedekkers inzaaien na de oogst

Groenbedekkers inzaaien na de oogst Groenbedekkers inzaaien na de oogst

Groenbedekkers zijn vandaag een onmisbare schakel in de gewasrotatie op landbouwbedrijven. Niet alleen bij de hoofdteelten is het belangrijk om een weloverwogen rassenkeuze te maken, ook bij de nateelten speelt dit een steeds grotere rol. Greencover Bèta, het nieuwe EAG-mengsel voor de suikerbietteler Met de Greencovermengsels koppelen wij bij Limagrain de meest recente regelgeving over […]

Suiker: terug een stevig overschot na twee jaar lagere producties

Suiker: terug een stevig overschot na twee jaar lagere producties

De voorbije twee jaar was de suikerproductie lager dan de consumptie. Maar dat is voorbij. De grote suikerproducerende landen zoals Brazilië en Thailand stevenen wellicht af op een record suikerproductie. Door de lage olie- en benzineprijs is ook de ethanolprijs laag en gaat er minder suiker naar de ethanolproductie. Bovendien blijft de Braziliaanse munt laag, […]

Vroege oogst van mais, aardappelen en suikerbieten leidt tot vroege tarwezaai

Vroege oogst van mais, aardappelen en suikerbieten leidt tot vroege tarwezaai Vroege oogst van mais, aardappelen en suikerbieten leidt tot vroege tarwezaai

Met een maisoogst die drie weken eerder van start ging dan normaal, de suikerfabrieken die de deuren openden op 12 september en een aardappeloogst die eindelijk volop bezig is, ligt er heel binnenkort veel land te wachten op een vroege tarwezaai. Vaak komt de bodem ook ongeschonden uit de oogst. Met het vroeg zaaien van […]