12 april Turbo Méteil en Turbo Rogge mix, wanneer en hoe oogsten?

Eind maart was het voortreffelijk weer maar de eerste 10 dagen van april kregen we te maken met ijskoude temperaturen en aprilse grillen. Deze week verwachten we temperaturen van boven de 15°C. De rogge groeit nu dus supersnel. We krijgen dan ook vaak de vraag wanneer en hoe we best de Turbo Méteil en de Turbo Rogge mix oogsten.

De rogges die wij gebruiken zijn echte ‘bladrogges’. Dus geselecteerd om veel bladmassa te geven in april. Als we dit vergelijken met bijvoorbeeld hybriderogge, dan stellen we vast dat bladrogges eind april bijna 2x zoveel ds-opbrengst geven als hybriderogge.

Turbo Méteil is een mengsel van Tundra (veld)bonen, bladrogge, winterwikke en incarnaatklaver. Turbo Rogge mix is een mengsel van gewone winterrogge en van bladrogge. Beide mengsels worden gezaaid rond 15 oktober. Er werd al een stikstoffractie gegeven in maart (meestal rond de 400 kg KAS = 108 E werkzame stikstof).

Momenteel zit de groei er dus volop in. Het gewas heeft een lengte van meer dan 50 cm, in de Méteil beginnen de veldbonen al te bloeien en de wikke is ook sterk aan het groeien.

Wanneer maaien?

De mengsels die nu gemaaid worden, moeten plaats maken voor de inzaai van maïs (soms ook suikerbieten …). Als we de rogge nu bekijken, dan is het ideale maaitijdstip het moment waarop de rogge het vlagblad toont. Dit is het laatste blad, waarin de latere aar verscholen zit. Als dit ‘vlagblad’ zichtbaar is, dan mogen we zeggen dat het ideale moment om te oogsten aangebroken is. Het gewas heeft dan ongeveer een lengte van 70 cm. Later oogsten geeft wat minder voederwaarde (eiwit vooral), te vroeg oogsten geeft wat verlies aan opbrengst.

Maar… de volgteelt is nog altijd de hoofdteelt, en dus prioritair. Dus, als het gewas bijna zijn ideale stadium bereikt, en men voorspelt regen, dan mag er al gemaaid worden. De volgteelt (maïs) moet immers nog tijdig de grond in.

We adviseren om niet later te maaien dan eind april/ tot 2-3 mei.

Hoe oogsten we?

Klassiek met een maaibalk/kneuzer die direct breed uitgooit. Keren hoeft niet, en na max. 48 uur kan het product met een hakselaar opgeraapt en weggevoerd worden (30-35% ds). Ofwel kan het fijn gesneden worden om in balen te persen en vervolgens te wikkelen.

Eventueel kan er gekozen worden voor een inkuilmiddel voor een betere bewaring. Afhankelijk van het weer zullen er minder suikers aanwezig zijn voor de fermentatie (de vlinderbloemigen in de Turbo Méteil bevatten ook minder suikers).

De maaihoogte mag niet lager dan 8 cm zijn, om verontreiniging met zand (as) te vermijden. Na de oogst zo snel mogelijk stoppelbewerking, drijfmest, ploegen, klaarleggen en maïs inzaaien.
De bodem zal na de oogst van Turbo Méteil of Turbo Rogge mix nog veel meer water bevatten dan na een snede Italiaans. De volgteelt maïs ondervindt dus heel weinig concurrentie van de Turbo Méteil of Rogge mix.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.