type: Voedergras

Breng uw grasland in topconditie via doorzaai

Breng uw grasland in topconditie via doorzaai Breng uw grasland in topconditie via doorzaai

Met de stijgende bodemtemperatuur komt ook de grasgroei terug op gang. Dit is een goed moment om uw percelen eens van naderbij te bekijken. Als het aandeel goede grassen in de zode teruggevallen is naar 60 tot 80 % dan is doorzaaien de meest geschikte oplossing om uw grasland terug in topconditie te brengen. Het […]

Uw vragen over de maïsteelt en voederbieten tijdens onze online agromeeting

Uw vragen over de maïsteelt en voederbieten tijdens onze online agromeeting Uw vragen over de maïsteelt tijdens onze online agromeeting

Tijdens onze voorbije online agromeeting op 13 januari kregen we heel wat vragen van de kijkers. Hieronder vindt u de antwoorden die betrekking hebben op de maïsteelt en voederbieten. DE MAÏSTEELT Hebben late maisrassen geen hogere opbrengst dan vroegrijpe maïsrassen?  Dat klopt inderdaad maar het verschil is niet heel erg groot. Als je kijkt naar […]

Prijzen landbouwproducten en grondstoffen

Prijzen landbouwproducten en grondstoffen Prijzen landbouwproducten en grondstoffen

Tijdens onze voorbije online agromeeting op 13 januari kregen we heel wat vragen van de kijkers. Hieronder vindt u de antwoorden die betrekking hebben op de prijzen van de landbouwproducten en grondstoffen. Hoe komt het dat het verschil tussen de Fegra- en de Matif-graanprijs zo groot is? De prijzen van de Matif zijn prijzen van […]

Editoriaal Van Het Landbouwnieuws (Dec 2021 – Feb 2022)

Editoriaal Van Het Landbouwnieuws (Dec 2021 – Feb 2022)

De wereldvoedselprijzen (voedselprijsindex van de FAO) bevinden zich al een tijdje op een zeer hoog niveau. Voor u als voedselproducent is dit natuurlijk positief nieuws maar helaas is de situatie niet voor elke sector even rooskleurig. Denk maar aan de varkenssector. Belangrijk om te vermelden is dat naast de gestegen voedselprijzen ook de productiekosten serieus […]

Tussenteelten Bij Maïs: Nieuwe Teelten En Nieuwe Kansen

Tussenteelten Bij Maïs: Nieuwe Teelten En Nieuwe Kansen Tussenteelten Bij Maïs: Nieuwe Teelten En Nieuwe Kansen

Tussenteelten, of groenbedekkers, zullen zeker en vast een verplichti ng blijven in het volgende Europese GLB (Gemeenschappelijke Landbouwbeleid). Het nieuwe 5-jarige GLB zal van start gaan op 1 januari 2023. Sinds het laatste GLB kennen we allemaal het EAG (Ecologisch Aandachtsgebied). De meeste landbouwers voldeden aan deze EAG-regels door het in zaaien van groenbedekkermengsels. Samen […]

NIEUW: Soedangras DIGESTIVO – nieuw hybridegras met zeer hoge droogtetolerantie!

NIEUW: Soedangras DIGESTIVO – nieuw hybridegras met zeer hoge droogtetolerantie!

Wat: Soedangras is een tropische grasachtige die al redelijk gekend is. Het geeft veel meer opbrengst dan Italiaans raaigras, met een hogere struktuurwaarde, en een erg goede verteerbaarheid. Wanneer: te zaaien vanaf nu, tegen 40 kg per ha, als hoofdteelt. Of na de oogst van wintergerst, vroege aardappelen, …  inzaai in juli. Resultaat: binnen de […]

Maïs onder derogatie: nu het Italiaans raaigras maaien!

Maïs onder derogatie: nu het Italiaans raaigras maaien!

Ondanks de frissere temperaturen heeft het Italiaans al een flinke lengte bereikt. Op veel percelen bedraagt de opbrengst al zeker 3 ton ds per ha. Maar, Italiaans raaigras zuigt heel wat water uit de toplaag. Tot wel 40 liter per ton droge stof. Dus bij een snede van 3 ton ds, zal er per m² […]

Graslandverzorging – Uw eerste snede start nu!

Graslandverzorging – Uw eerste snede start nu!

Na de winterprik van vorige week kondigen zich zachte voorjaarstemperaturen aan. Het is warmer en het blijft droog de komende dagen. Deze week zal de befaamde temperatuursom van 200°C bereikt worden. Daarbij zal de bodemtemperatuur ook boven de 5°C uitkomen. De grasgroei zal dus goed op gang komen en dit is hét moment om uw […]

Hitte en droogte doen grasland sneller verouderen

Hitte en droogte doen grasland sneller verouderen

Periodes van hitte en droogte zijn het nieuwe normaal geworden. Dat bewijzen de laatste jaren zeer duidelijk. Het grasland werd ook dit jaar opnieuw zwaar op de proef gesteld. Dat de schade aan de zode nog relatief binnen de perken blijft, komt vooral omdat landbouwers steeds meer anticiperen op deze extreme omstandigheden. Door het grasland […]

Droogte en gevolgen op grasopbrengsten en beginontwikkeling van maïs

Droogte en gevolgen op grasopbrengsten en beginontwikkeling van maïs

Thomas Truyen, technical & marketing manager voedergewassen bij Limagrain België, was onlangs te gast bij Theo Courtz van Yara Benelux voor een podcast die dieper in gaat op de actuele droogte en de gevolgen daarvan op de grasopbrengsten en de beginontwikkeling van de maïs. Andere thema’s die behandeld worden door het duo zijn onder meer […]