07 februari Uw vragen over suikerbieten tijdens onze online agromeeting

Tijdens onze voorbije online agromeeting op 13 januari kregen we heel wat vragen van de kijkers. Hieronder vindt u de antwoorden die betrekking hebben op de suikerbietenteelt.

Welk suikerbietras is het best geschikt voor gronden die besmet zijn met rhizoctonia?

Wanneer men met zekerheid weet dat een perceel besmet is met rhizoctonia, opteert men best voor BTS 4190 RHC. Deze variëteit combineert een zeer hoog suikergehalte (meerjarig cijfer van 103 %) met een hoge tolerantiegraad.

Bij enkel een vermoeden van aanwezigheid van rhizoctonia kan ook gekozen worden voor BTS 605.

Deze variëteit heeft een lagere tolerantie dan BTS 4190 RHC maar is in vele gevallen ruim voldoende.

BTS 605 is suikerrijk en heeft de beste bladgezondheid van alle geteste rassen.

Welk bietenras is het beste om te gebruiken op een perceel waarop al 4 jaar gras gestaan heeft? Neemt men dan beter een ras met Gaucho? En mag men daarna tarwe inzaaien?

Gras is een waardplant voor rhizoctonia. Op een dergelijk perceel is het dan ook aangewezen te kiezen voor een rhizoctoniatolerant ras.

Men kan dus best opteren voor BTS 605 of BTS 4190 RHC. Het betreft 2 suikerrijke types. Onze variëteiten zijn allemaal bijkomend ontsmet met Rampart. Dit product werkt ook tegen rhizoctonia en zorgt dus voor extra bescherming in dit geval.

Gaucho kan ook in 2022 opnieuw gebruikt worden, omdat een derogatie is toegestaan. Dit heeft echter wel gevolgen voor uw volgteelten. De eerste 2 jaar hierop volgend mag je dan geen bloeiende teelten zaaien. Tarwe mag in dit geval wel.

Anderzijds kunt u ook zaden ontsmet met Force gebruiken. Met Force is uw teelt beschermd tegen bodeminsecten. Belangrijk is hier dan wel om niet te diep te gaan zaaien.

Na een suikerbietteelt waarbij zaden met neonicotinoïden werden gebruikt, kan men de eerste 2 jaar geen maïs en aardappelen zaaien. Graangewassen en grassen vormen geen probleem.

Hoe is de koptarra van BTS 6095 N ?

Van dit ras is nog niet geweten hoe het scoort op het vlak van koptarra. Dit wordt enkel op commerciële rassen getest. De komende jaren zal hieromtrent meer bekend worden. Het is dus nog even afwachten.

Is er al een nieuw rhizoctoniaras op komst?

Er is nieuwe genetica in het rhizoctoniasegment aangemeld bij het bieteninstituut ter beproeving. Deze rassen zijn ten vroegste beschikbaar voor de uitzaai van 2024.

De bestaande rhizoctoniarassen BTS 605 en BTS 4190 RHC zijn de suikerrijkste op de markt. Voor de lichte besmettingen kan men opteren voor BTS 605, voor de zwaar besmette percelen is BTS 4190 RHC aangeraden.

Dalen de bietenzaadprijzen zoals bij de collega’s?

Neen, onze prijzen blijven gelijk. Na de prijsdaling van sommigen komen deze rassen op gelijk niveau met onze variëteiten. Anderzijds kan prijsdaling een indicatie zijn voor rassen die niet performant zijn. Wij trachten de allerbeste genetica aan te bieden met topopbrengsten en hier hangt helaas een prijskaartje aan vast. Zonder hautain te willen overkomen, maar u koopt een Mercedes ook niet voor de prijs van een Fiat.

Waarom wordt de BTS 6000 niet in België verkocht? Dit ras is zeer goed op de zandgronden en is alleen verkrijgbaar bij Pfeifer & Langen (Jülich).

Nieuwe rassen worden gekozen aan de hand van de behoefte in een land. Ze lopen verschillende jaren proef in het betreffende land vooraleer ze op de rassenlijst verschijnen. BTS 605 heeft zichzelf bewezen in België. Deze variëteit heeft een hoog suikergehalte en een zeer goede bladgezondheid. Daarnaast heeft zij ook het Sunprotection-label. BTS 605 is dus zeker ook een goede optie op lichtere gronden. We twijfelen niet aan de kwaliteiten van BTS 6000, maar met BTS 605 moeten we zeker niet blozen.

Hebben jullie al ervaring met Conviso Smartrassen?

Jazeker. Jaarlijks beproeven wij intern tal van variëteiten en er lopen ook enkele rassen mee in de proeven van het bieteninstituut. We geloven in de techniek van Conviso, maar we stellen ook hoge agronomische eisen (zoals bladgezondheid) aan de rassen vooraleer we ermee op de markt komen.

Wij hebben goede hoop om voor de uitzaai van 2023 een nematodenras op de markt te brengen dat een gelijkaardig financieel rendement behaalt als de klassieke rassen.

Quotum volzaaien of gedeeltelijk?

Gezien de positieve beweging van de suikermarktprijzen op Europees en mondiaal niveau kunnen we toch voorzichtig positief vooruitkijken. De stijgende kosten van meststoffen, fyto en brandstof zijn vervelend, maar deze gelden ook voor andere teelten.

De continuïteit van de suikerbietteelt op uw bedrijf op peil houden lijkt ons de beste keuze. Misschien kunt u uw keuze laten afhangen van uw perceelsgrootte?

Hoe komt het dat de landbouwer niet meer krijgt voor zijn geleverde hoeveelheid suiker?

De prijs die de landbouwer krijgt voor zijn suikerbieten is vooraf vastgelegd in een interprofessioneel akkoord. Dit akkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen de suikerfabriek en de plantersverenigingen. Wanneer de verkoopprijs van de suiker boven een bepaald niveau uitstijgt heeft dit ook een invloed op de uitbetaalde prijs aan de bietenplanter. Meer info betreffende de prijstabellen binnen het IPA kunnen geraadpleegd worden op https://www.suikerbiet.eu/

Heeft BTS nog geen Consivo Smart rassen beschikbaar?

Zie vraag over Conviso

Zijn jullie ook bezig met rassen te ontwikkelen die men met 2 onkruidbestrijdingen kan bespuiten.

Zie vraag over Conviso

Zijn jullie ook bezig met rassen te ontwikkelen die men met 2 onkruidbestrijdingen kan bespuiten?

Zie vraag over Conviso.

Wat betekent BetaShield?

BetaShield is een biologische coating op basis van 2 bacterieculturen die in symbiose leven met de plant. De aanwezigheid van deze bacteriën zorgt voor een massale wortelgroei van de plant. Finaal bekomt men door toevoeging van deze coating een snellere en homogene opkomst.

Ook in periodes van droogte zal de suikerbiet beter gewapend zijn, de aanvoer van bodemvocht blijft verzekerd. Bijkomend hebben proeven aangetoond dat het een positief effect heeft op het suikergehalte. Voor de uitzaai van 2022 zal deze coating her en der in de praktijk getest worden om finaal in 2023 commercieel beschikbaar te zijn voor de suikerbietplanter.

Kan je ook overwegen om geen enkele bespuiting tegen ziekten uit te voeren in de bietenteelt om de kosten te drukken?

Ervaring leert ons dat de eerste bladbespuiting steeds rendabel is. Bij keuze voor een gezonde variëteit kan de eerste bespuiting vaak wat langer uitgesteld worden en in sommige gevallen kan een tweede vermeden worden. Dit is echter afhankelijk van de ziektedruk en het moment waarop u uw bieten moet leveren. Met variëteiten als BTS 605, BTS 4860 N, BTS 6740, BTS 2335 en BTS 6095 N kiest men resoluut voor kerngezonde variëteiten.

Kan men suikerbieten zaaien na cichorei?

Op wettelijk vlak vormt dit geen probleem, maar landbouwkundig is dit niet ideaal. Men moet dan zeker de bemesting aanpassen.

Wanneer zal er een variëteit beschikbaar zijn met resistentie tegen het vergelingsvirus?

De selectie is bezig maar het duurt nog enkele jaren om productieve suikerbietrassen met resistentie tegen het vergelingsvirus op de markt te brengen.

Worden er proeven gedaan met variëteiten die tolerant zijn voor bladluizen?

De proeven zijn lopende maar het duurt nog enkele jaren om productieve suikerbietrassen met tolerantie voor bladluizen op de markt te brengen.

Kunnen we ons aan een herwaardering van de suikerbietprijs verwachten in 2022?

De wereldsuikerprijs gaat effectief omhoog. We kunnen een prijsstijging verwachten.

Een perceel waar de laatste 15 jaar geen suikerbiet geteeld werd maar wel maïs 3 jaar op 4, is er dan een groot risico op rhizoctonia?

Er is zeker een risico. Ik zou u de variëteit BTS 605 aanraden.

Zijn er bij Betaseed al variëteiten met Conviso beschikbaar ?

In Europa, jazeker. Normaal gezien komen er voor de zaai van 2023 zeer productieve variëteiten op de markt.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.