12 maart Verzamelaanvraag, ecoregelingen en korrelmaïs als alternatief voor tarwe

Heel wat landbouwers zijn de voorbije dagen al begonnen met het invullen van hun verzamelaanvraag. Deze verzamelaanvraag is ieder jaar opnieuw een complexe puzzel. Voor veel landbouwers is het dit voorjaar nog een grotere uitdaging dan anders. Door het natte najaar is een groot deel van het geplande areaal wintertarwe niet ingezaaid. 

Hierdoor moet er gekozen worden voor alternatieve gewassen met het oog op gewasrotatie, de inzaai van vanggewassen en allerlei mogelijke ecoregelingen. Voor veel alternatieven zoals groenten moet er een contract aangegaan worden met de verwerkende industrie, wat niet altijd mogelijk is. Andere alternatieven zoals eiwithoudende gewassen blijven risicovol bij ongunstige weersomstandigheden. In de praktijk blijft korrelmaïs de veiligste en meeste zekere optie. 

(Korrelmaïs als hoofdteelt heeft een EOC-waarde van 1190 kg C/ha. Snijrogge als nateelt na korrelmaïs heeft een EOC-waarde van 150 kg C/ha.) 

Aanbevolen korrelmaïsrassen…

  • voor het hoogste financiële rendement: 
  • om te oogsten voor 15 oktober met het oog op de inzaai van vanggewassen of wintertarwe:
  • voor droogtegevoelige gronden of bodems met structuurschade:
  • om te oogsten als CCM en MKS: 
  • met veel massa om eventueel nog op stam te verkopen als kuilmaïs:

We wensen u veel succes met de voorjaarswerkzaamheden. Voor meer info kan u steeds te rade gaan bij onze technical advisors.

Nele Bonte
Technical Advisor Voedergewassen (Regio Oost- en West-Vlaanderen)
GSM : +32(0)486/66 34 79
E-mail : nele.bonte@limagrain.be

Paul Ceyssens
Technical Advisor Voedergewassen (Regio Antwerpen/Brabant/Limburg)
GSM : +32(0)476/43 78 48
E-mail : paul.ceyssens@limagrain.be

author avatar
info@flux.be

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.