06 april Waarmee rekening houden bij de inzaai van maïs?

Als het weer het toelaat, zal de maïszaai over 2 weken weer volop losbarsten. Een goede inzaai is de start van een geslaagde teelt. Hierbij dus een aantal nuttige tips, en lees ook onze handige 10 tips om maïs in te zaaien en te oogsten.

DE VOORVRUCHT

NA GRAS

Belangrijker dan de lengte van het gras, is de maaidatum. Maai zo vroeg mogelijk. Het is beter vroeg te maaien met iets minder opbrengst, dan erg laat met heel veel opbrengst. Een zeer late, zware maaisnede maakt dat de grond teveel uitdroogt, wat de verdere ontwikkeling van de maïs benadeelt. Laat gezaaide maïs na een zware grassnede haalt in een droog jaar zonder beregening vaak minder dan 50% van een normale opbrengst.

KUILMAÏS NA GROENTENTEELT

Vooral in zandgronden kunnen resistente pythiumstammen flink wat schade aanrichten. Let er dus op om na de teelt van groenten, in een goed opgewarmde bodem (meestal begin mei), niet te diep en voldoende dik te zaaien (minimaal 105.000 k/ha).

DE ZAADONTSMETTING

BODEMINSECTEN

Zijn er schadelijke bodeminsecten aanwezig? Dat is de eerste vraag die we ons moeten stellen bij de keuze van de juiste zaaizaadontsmetting. Zowel ritnaalden als larven van de bonenvlieg kunnen bij maïs zo een grote schade aanrichten dat herzaai niet te vermijden is. Kies daarom voor Starcover Force-zaadontsmetting met een werking tegen deze bodeminsecten en zaai bij voorkeur in een goed opgewarmde bodem.

VOGELS

Bij een grote aanwezigheid van kraaiachtigen zoals kauwen en kraaien is een vogelafwerende zaadontsmetting essentieel. Hiervoor zijn er 2 mogelijkheden, namelijk de Korit- en de Starcover Force-zaaizaadontsmetting. Korit heeft de betere vogelafwerende werking maar Starcover Force combineert dit met een werking tegen bodeminsecten.

GROENTESTREKEN

In rotaties met bladgroenten zoals prei, typisch voor Midden-West-Vlaanderen, schuilt het gevaar voor resistente pythiumstammen altijd om de hoek. Hier moet gekozen worden voor de Korit-zaaizaadontsmetting om plantuitval zoveel mogelijk te vermijden.

Meer info over zaadontsmettingen bij maïs.

HET ZAAITIJDSTIP VAN MAÏS

Algemeen kan men stellen dat maïs vroeg gezaaid mag worden. Uiterlijk lijkt er geen verschil met maïs die drie weken later gezaaid is, maar uit de vochtgehaltes bij de oogst blijkt het tegendeel. Vanaf 15 april kan er gezaaid worden. De ideale bodemtemperatuur voor de maïszaai is 8°C. Maar het blijft vooral belangrijk om het weerbericht te volgen. Voorspelt men de eerstkomende dagen koud en nat weer, dan is het beter om de zaai uit te stellen.

Vroeg gezaaide maïs zal diep wortelen en kan zo ook bij periodes van droogte het nodige vocht ophalen.

ZAAIDICHTHEID

Er wordt vaak gezondigd tegen de ideale zaaidichtheid. Een te hoge standdichtheid geeft ijlere, zwakkere planten die langer zijn, maar ook meer legergevoelig.

KUILMAÏS:

  • vóór 1 mei: 100.000 korrels per ha
  • na 1 mei 95.000 korrels
  • vanaf 15 mei 90.000 korrels per ha

KORRELMAÏS:

  • moet gezaaid worden vóór 10 mei, steeds aan max. 95.000 korrels per ha.

ZAAIDIEPTE EN ZAAIBED

Een vaak voorkomende fout is dat maïs veel te diep gezaaid wordt. De ideale zaaidiepte is 3 tot 4 cm. Vaak wordt er echter 7 tot 8 cm diep gezaaid. Dit geeft tot 10% minder opkomst. Vooral maïs die vóór 1 mei gezaaid wordt, mag maximum 3 tot 4 cm diep gezaaid worden. Bij maïs ontsmet met de Force-zaaizaadontsmetting mag er zelfs maar 3 cm diep gezaaid worden voor een optimale werking tegen de ritnaalden.

Een te hoge snelheid tijdens het zaaien kan er ook voor zorgen dat korrels nog dieper komen te liggen. Daarnaast kan een te los zaaibed ook nefast werken door een slechte capillaire werking van de bodem.

Kort gezegd: zaai max. 3-4 cm diep, matig de zaaisnelheid en maak het zaaibed niet te los. Bij late zaai na 15 mei kan eventueel wat dieper gezaaid worden.

Voor bijkomende info kan u steeds de website van LG Seeds raadplegen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.