29 december Wannes Dermaut en Thomas Truyen: Limagrain is méér dan alleen zaden

(Auteur: Bernard Van Isacker) Er waait een nieuwe, frisse wind bij Limagrain Belgium met de aanstelling van Wannes Dermaut (40 jaar) als Country Manager en Thomas Truyen (32 jaar) als Marketing & Communication Manager. Beiden zijn gepokt en gemazeld in de landbouwsector en kennen Limagrain Belgium van heel nabij. Meteen het moment om hun enkele vragen te stellen rond de uitdagingen voor het bedrijf én voor de landbouwers, en natuurlijk veel meer.

Vooraleerst Wannes: Je bent een tijdje weggeweest. Welkom terug. Heb je ons gemist?

Wannes: Tuurlijk dat! Ik was wel best tevreden om een stap buiten Limagrain te zett en een aantal jaren geleden. Ik heb gewerkt bij Roxell, een bedrijf actief in stalinrichting voor pluimvee en varkens. Roxell is op zich een veel kleinere organisatie dan de groep Limagrain maar ik had wel een wereldwijd actieterrein met dagelijks contact op alle continenten. Het was zéér verrijkend om andere culturen te leren kennen en internationale reizen te maken, en dan nog wel in een compleet andere tak van de landbouwsector. Bij Limagrain Belgium weet je wel dat je in een grote organisatie zit maar je voelt dat niet meteen.

Met welke verwachtingen ben je naar hier gekomen?

Wannes: Er is een nieuwe structuur en weldra een nieuw gebouw, dat zorgt voor een nieuwe start. Ik wil die nieuwe start begeleiden en een toekomstgerichte structuur uitwerken. Ik weet vanuit het verleden dat er veel potentieel aanwezig is in ons team. De teams hangen nu ook meer aaneen, zo merk ik, en dit proces blijkt al enkele maanden bezig te zijn. Dat moet ook. Team work makes the dream work! Het is een mooie sector om in te werken, met verschillende seizoenen en steeds nieuwe uitdagingen. Bovendien zitten we wel vaak achter de PC, maar we komen ook buiten op het veld en dat is altijd aangenaam en leerrijk.

Een nieuw team dat de leiding heeft, betekent dat meteen ook een nieuwe wind? Waar zien jullie de grootste opportuniteiten voor Limagrain Belgium?

Wannes: We hebben een heel sterke veredeling achter ons die meerwaarde creëert voor de landbouwers en dat moeten we blijven uitdragen. Verder is het zo dat onze veredelaars niet in een ivoren toren zitten. Zij hebben onze input nodig om richting te geven aan hun veredelingsprogramma’s. Er moet dus meer info van de markt richting de groep zodat daarmee rekening gehouden kan worden.

Thomas: Klopt, we hebben goede genetica en via marketing gaan we ook de boer op om die goede genetica juist te plaatsen. Dat is de taak van onze advisors. Dit gaat samen met gericht advies. We willen absoluut ook het verhaal van de landbouwer horen en dat meenemen naar Limagrain, waar die informatie kan gebruikt worden om de veredeling aan te sturen.

Wannes, je hebt hier voorheen nog gewerkt, ik vermoed dat de enkele jaren waar in je weg was ook wel nieuwe inzichten hebben opgeleverd over de landbouwsector?

Wannes: Ik was verrast dat ook in een andere sector, nog meer dan in de zadenwereld, de markt geconcentreerd is bij een paar spelers. Er zijn eigenlijk maar twee veredelaars in vleeskuikens. De consolidatie in de markt is dus overal een feit, of dat nu op wereldschaal is, of regionaal of nationaal. Het aantal spelers vermindert maar ze worden steeds groter. Dat is zo bij de veredelaars, bij de handelaars, bij de landbouwers, overal eigenlijk. We moeten hiermee rekening houden.

De markt beweegt inderdaad razendsnel, met minder landbouwers en grotere bedrijven. Daarnaast krijgen we ook te maken met de klimaatverandering. Wat zijn volgens jullie de grootste uitdagingen?

Thomas: Belgische landbouwbedrijven worden steeds groter en professioneler en de bedrijfsleiders hebben het steeds drukker. De huidige generatie van professionele landbouwers laat zich niet zomaar vangen door holle slogans en platte commercie. Erfbetreders en sectorbedrijven zoals wij zullen een antwoord moeten bieden op de noden van de landbouwers.

Als zaaizadenbedrijf veredelt Limagrain de landbouwgewassen van de toekomst. Net zoals dit voor de gehele landbouwsector het geval is, zorgen de klimaatveranderingen ook bij Limagrain voor grote uitdagingen. Het kweken van klimaatrobuuste gewassen is daar één van. Gelukkig heeft onze veredeling dat al lang begrepen en zijn er vandaag al behoorlijk veel klimaatrobuuste maïsrassen, grassenmengsels en nieuwe teelten op de markt.

Wannes: In de toekomst gaan we daar versneld kunnen op inpikken, aangezien we nu verschillende technieken onder de knie hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld Hydraneomaïsrassen gelanceerd die beter tegen droogte kunnen, en dat kan enkel omdat we proactief gewerkt hebben. Dat is ook de reden waarom Limagrain jaarlijks een enorm budget investeert in veredeling. Het feit dat we een sterke groep achter ons hebben, maakt het ook mogelijk om die budgetten te voorzien, wat veel moeilijker is voor kleinere spelers.

Thomas, we zien dat Limagrain Belgium onder impuls van jou en het marketingteam steeds meer inzet op digitale marketing. Is dat een bewuste keuze?

Thomas: Uiteraard! Het is een trend dat landbouwers steeds meer online op zoek gaan naar informatie en dan vooral via de smartphone. Dat is zeker iets waar we proberen op in te spelen. Het is waarschijnlijk al opgevallen dat we steeds meer communiceren met landbouwers via sociale media. We willen dat ook blijven doen. Het is een snelle en toegankelijke manier om een duidelijke boodschap mee te geven. We werken ook steeds meer met kleine filmpjes. Dit is ideaal om op korte tijd toch veel informatie over te brengen. Voor de toekomst hebben we nog veel meer in petto. We plannen ook nieuwe services voor de landbouwers om hen nog gerichter te kunnen helpen. Ons bedrijf levert meer dan zaad alleen.

Jullie hebben beiden wel iets met peulvruchten…

Thomas: Ik ben zeer trots dat wij met Limagrain Belgium als eerste in België de Tundra-winterbonen lanceerden. Dat er van dit gewas jaarlijks meer dan duizend hectares geteeld worden, geeft mij veel voldoening. In de media en de politiek hebben ze vaak de mond vol van lokaal geproduceerd eiwit, maar het zijn onze landbouwers die het doen!

Wannes: Dat blijft inderdaad een thema! Mijn vader is in de jaren ’80 gestart met een eigen veredelingsprogramma in erwten. Als jobstudent heb ik 8 jaar lang meegeholpen met het oogsten en de oogstverwerking van die proefvelden. Ik startte een uur vroeger dan de rest om de pikdorsers te kuisen en te smeren. Ook het veldwerk zelf was zeer leerrijk. Daardoor kreeg ik de microbe te pakken. Dat veredelingsprogramma heb ik notabene zelf verdergezet toen ik de schoolbanken verlaten had. Ik ben hier dus ooit gestart als veredelaar van erwten. 8 jaar lang heb ik aan peulvruchtenveredeling gedaan. Ik ben dus echt gestart met de vuile schoenen (lacht)! En net die peulvruchtenveredeling is vandaag weer brandend actueel.

Thomas: Zowel Wannes als ikzelf hebben jarenlang in de zomer als jobstudent gewerkt in het veredelingsbedrijf in Tiegem. De eerste taak die ik bij het bedrijf als jobstudent kreeg, was de loods vegen. Een onbegonnen werk met al dat stof. Maar de sfeer tussen de jobstudenten was opperbest en we hebben ons goed geamuseerd. De lange dagen op het veld, dikwijls in de brandende zon, waren dan wel vermoeiend, maar het heeft blijkbaar toch onze interesse gewekt aangezien we al die jaren later nog steeds in deze sector werken.

Zien jullie de komende jaren nieuwe gewassen op het toneel verschijnen?

Thomas: Zeker. Die trend is al een tijdje bezig. Met Greencover Humus groeien er ondertussen al een aantal jaren zonnebloemen op onze velden. Weliswaar als nateelt, maar het zegt toch iets over de richting waarin we evolueren. Door de stijging van de temperatuur komen zuiderse gewassen steeds meer in aanmerking. Die zijn vaak ook wat droogtetoleranter, wat een voordeel is. Soedangras is hier een mooi voorbeeld van. Anderzijds heb je ook de vraag naar meer eiwit van eigen bodem. Dit zorgde voor de lancering van de bonen. Het is leuk om met die nieuwe teelten bezig te zijn en om hier als firma een voortrekkersrol in te spelen.

Wannes: We zijn er om nieuwe dingen te brengen en elk jaar pakken we wel uit met iets nieuws, bijvoorbeeld op de Werktuigendagen. Dat de nieuwigheden nu meteen de grote oppervlakten zullen innemen zoals van mais, dat is verre van zeker, maar dat er dingen bewegen, is wel zeker.

Tot slot: Wat zijn volgens jullie de uitdagingen voor de jonge landbouwers?

Thomas: De boerenstiel staat bol van de uitdagingen. Dat is zo voor jonge landbouwers maar evengoed voor “niet meer zo jonge landbouwers”. We mogen zeker ook niet vergeten dat de samenleving snel verandert. Het is belangrijk dat we als sector blijven inzetten op ons imago. “Landbouwers mogen gerust trots zijn op het werk dat ze verrichten en die fierheid moeten ze uitdragen.”

Wees daar open in en vertel waarmee u bezig bent. Stel uw bedrijf eens open voor het publiek, ontvang groepen, maak een pagina over uw bedrijf op sociale media, leg uit waarom u de zaken op die manier aanpakt. Ik ben ervan overtuigd dat het imago van de sector nog een stuk beter kan door gewoon open en transparant te zijn over de manier waarop er gewerkt wordt. De sector is goed bezig, alleen de marketing kan soms wat beter. We mogen fier zijn op onze sector en we moeten die boodschap ook uitdragen.

Wannes: Toegang tot grond zal een belangrijk item zijn en kunnen overleven met de opgelgde regelgeving is een ander. We hebben bij Limagrain in ieder geval de know-how in huis om de juiste mengsels te vinden voor bijvoorbeeld de randvoorwaarden en de pre-ecoregelingen. En dat stelt de sector ook wel in een positief daglicht. Een bebloemde akkerrand draagt bij tot het positieve imago van de landbouwers. We brengen oplossingen aangepast aan de Vlaamse en Waalse regelgeving. Limagrain levert inderdaad meer dan zaad alleen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.