03 juli Groenbedekkers inzaaien na de oogst

Groenbedekkers zijn vandaag een onmisbare schakel in de gewasrotatie op landbouwbedrijven. Niet alleen bij de hoofdteelten is het belangrijk om een weloverwogen rassenkeuze te maken, ook bij de nateelten speelt dit een steeds grotere rol.

Greencover Bèta, het nieuwe EAG-mengsel voor de suikerbietteler

Met de Greencovermengsels koppelen wij bij Limagrain de meest recente regelgeving over vergroening aan een compleet gamma van EAG-mengsels. Nieuw in dit gamma is de Greencover Bèta. Dit mengsel van bladrammenas en BCA gele mosterd bestrijdt perfect het bietencystenaaltje en is de ideale voorteelt voor suikerbieten.

Klik hier voor meer info over Greencover Bèta en de andere Greencovermengsels

Aaltjesbestrijding

Aaltjes kunnen grote schade aanrichten aan landbouwgewassen. De schade is vooral afhankelijk van de grootte van de populatie. De eenvoudigste en goedkoopste manier om de aaltjespopulatie terug te dringen, is het inzaaien van groenbedekkers.

Kijk hier welke groenbedekkers of EAG-mengsels u kan zaaien om de aaltjespopulatie terug te dringen.

Meer organische stof en geen zaaduitval met Japanse haver DELUX

Japanse haver is in opmars als groenbedekker. Landbouwers kiezen voor Japanse haver omwille van haar vorstgevoeligheid en hoge humusaanbreng. Bovendien vermeerdert Japanse haver geen knolvoet waardoor zij ook in rotaties met kolen ingezet kan worden. Belangrijk bij Japanse haver is dat het gewas zo lang mogelijk kan blijven doorgroeien. Een vitaal gewas is namelijk minder vatbaar voor ziektes en zal een hogere organischestof-opbrengst geven. Rassen met een late aarvorming zijn dus in het voordeel. Met Delux brengt Limagrain nu een nieuw ras dat liefst 10 dagen later in aar schiet dan de traditionele rassen.

Bekijk de technische fiche van Japanse haver Delux

Tijdelijk grasland dat voldoet aan de EAG-wetgeving

Limagrain Belgium heeft voor de veehouderij een compleet gamma mengsels voor tijdelijk grasland. Afhankelijk van de aanhoudingsperiode van het grasland, zal er een ander mengsel naar voren geschoven worden. Alle mengsels voldoen aan de EAG-wetgeving en kunnen dus ook gezaaid worden om te voldoen aan de vergroeningseisen.

U kunt hier de mengselwijzer tijdelijke grasland bekijken.

Infotabel groenbedekkers

De inzaai van groenbedekkers vraagt evenveel aandacht als de inzaai van een hoofdteelt. Hou bij de keuze van uw groenbedekker of groenbedekkermengsel in de eerste plaats rekening met het optimale zaaitijdstip van de groenbedekker of het groenbedekkermengsel. Ook een correcte zaaidichtheid is een must voor een geslaagde teelt.

Klik hier voor meer info over het optimale zaaitijdstip, de zaaidichtheid, vorstgevoeligheid en organischestofaanbreng van de meest gezaaide groenbedekkers.

author avatar
info@flux.be

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.