16 december Zaadontsmettingen Maïs

De laatste jaren staat het gebruik van zaaizaadontsmettingen onder grote druk. Dit is niet anders voor de ontsmettingen van de maïszaden. Voor de uitzaai van volgend voorjaar is de werkzame stof thiram niet langer toegestaan. Thiram bood het maïszaadje bescherming tegen de agressieve pythiumstammen die vooral in intensieve groentestreken voorkomen. Nog belangrijker is de situatie rond Mesurol. Door een overgangsregel is het volgend jaar nog toegestaan om met Mesurol ontsmette maïs te zaaien. De beschikbaarheid van maïszaden met Mesurol is echter zeer beperkt en ruim onvoldoende om iedereen te bedienen. Na volgend jaar is het dan definitief afgelopen met Mesurol als zaadontsmetting voor maïs.

Vogelafweer zonder Mesurol: Met Korit 420 FS en Starcover-Force

 width=Vogelschade vermijden zonder Mesurol is vandaag een zorg van heel wat maïstelers. Gelukkig zullen er voor de komende zaai een aantal alternatieven beschikbaar zijn. Een eerste is de zaadontsmetting Korit 420 FS.

Korit met werkzame stof ziram is erkend als vogelafwerend middel. Daarnaast heeft Korit ook een zeer goede werking tegen de agressieve pythiumstammen, waardoor het in groentestreken zoals midden West-Vlaanderen sterk aanbevolen is. Een ander alternatief is de Starcover-Force 20 CS. Dit is een nieuwe innoverende zaaizaadontsmetting. Zoals de naam het zegt, bestaat deze zaadontsmetting uit de componenten Starcover en Force.

STARCOVER is een 100% biostimulerende coating die voor een betere wortelvorming en een hogere mineralenopname zorgt. De jeugdgroei krijgt hierdoor een boost. Door het beter ontwikkelde wortelstelsel zijn de planten met Starcover bovendien ook beter bestand tegen droogte.

FORCE 20 CS is een insecticide erkend voor de afweer van bodeminsecten in maïs. Force heeft een zeer goede werking tegen ritnaalden, miljoenpoten, de larven van de bonenvlieg en wortel-duizendpoten waardoor het sterk aanbevolen is in gescheurd grasland. Bovendien heeft Force ook een bijwerking voor vogelafweer.

Door de betere jeugdgroei dankzij de Starcover-coating, de bescherming van Force tegen bodeminsecten en de bijwerking tegen vogels is de STARCOVER FORCE-ontsmetting de duurzame oplossing voor de toekomst.

Steeds meer schade door ritnaalden en andere bodeminsecten

 width=De laatste jaren merken we een zeer grote druk en schade van ritnaalden in maïs. Waar er vroeger enkel schade voorkwam bij zaai in gescheurd grasland merken we vandaag zelfs schade na de voorvruchten aardappelen en maïs. De problemen manifesteren zich vooral in lichtere gronden. Wanneer er schade wordt vastgesteld is het meestal direct ernstig en is herzaaien noodzakelijk.

Hetzelfde geldt voor de larven van de bonenvlieg.

De bonenvlieg legt haar eitjes in organisch materiaal zoals oogstresten, stal- en mengmest. Wanneer de larven uitkomen, graven ze zich in de grond en tasten daar de pas gezaaide maïskorrels aan. Jaar na jaar neemt de schade van deze insecten in de maïs toe. Aangezien de Mesurol-zaadontsmetting een goede werking heeft tegen de bonenvlieg bleef het aantal aangetaste percelen nog eerder beperkt. Zonder Mesurol is de kans zeer groot dat de schade door de bonenvlieg in maïspercelen sterk zal toenemen. Om schade door de beide plagen te vermijden is het heel sterk aangeraden om maïszaden met de STARCOVER FORCE-ontsmetting te gebruiken.

Jeugdgroei wordt een belangrijk criterium bij de rassenkeuze

Door het massaal verdwijnen van goede zaadontsmettingsmiddelen moeten we extra aandacht besteden aan de teelttechniek van maïs. Zo wordt de keuze van een variëteit met een goede jeugdgroei belangrijk om vogelvraat te vermijden. De maïsplant is het gevoeligst voor vogelschade in de periode van de zaai tot het 2-bladstadium. Door te kiezen voor een ras met een goede jeugdgroei zal deze kritische periode zo kort mogelijk gehouden worden. De zaaidatum is ook belangrijk in die optiek. Wanneer men zeer vroeg wil zaaien maar er wordt in de daaropvolgende dagen slecht weer voorspeld, kan men de zaai beter even uitstellen. Een trage opkomst zal het risico op aantasting door allerlei plagen namelijk vergroten. Zeer laat zaaien wordt ook beter vermeden. Dan bestaat het risico dat vogels massaal deze percelen opzoeken om de jonge maïsplantjes op te eten of uit te trekken.

Om schade door bodeminsecten te vermijden is het belangrijk om de voldoende aandacht te besteden aan de zaaibedbereiding. Een fijn en goed aangedrukt zaaibed zal migratie van de bodeminsecten vermoeilijken. Aangezien de zaadontsmetting Force via de dampspanning werkt mag er niet dieper dan 3 cm gezaaid worden om een goede bescherming tegen bodeminsecten te verkrijgen.

Welke zaadontsmetting gebruiken bij ziektes en plagen in maïs?

Vogelschade

Vogelvraat in maïs wordt voornamelijk veroorzaakt door kraaiachtigen, fazanten en duiven. Eén van de grootste boosdoeners zijn kauwen. De schade treedt vooral op vanaf zaaien tot het 2-bladstadium van de maïs. De vogels pikken de zaden uit de grond, trekken de kiemplantjes uit de grond en eten aan het zaad of de plant.

Aanbevolen Zaadontsmetting: Korit 420 FS of Starcover-Force

Bodeminsecten

Van de bodeminsecten is het vooral de ritnaald die schade kan aanrichten in maïs. Ritnaalden vreten de ondergrondse plantendelen aan waardoor de groei sterk wordt geremd of plantuitval optreedt. Hoe groot de kans op ritnaaldenschade is, is moeilijk in te schatten. De voorgeschiedenis van het maïsperceel speelt hierbij een grote rol. Vooral op gescheurd grasland is het risico reëel. Andere schadelijke bodeminsecten zijn de larven van de bonenvlieg en de larven van de fritvlieg. Al deze bodeminsecten zijn de laatste jaren in opmars en kunnen veel schade aanrichten in maïs. Herzaai is dan vaak de enige oplossing.

Aanbevolen Zaadontsmetting: Starcover-Force (zaaidiepte 3cm)

Resistente pythium- en fusariumschimmels

 width=Resistente pythium- en fusariumstammen zijn een typisch fenomeen voor groentestreken. Vooral in Midden-WestVlaanderen zijn ze talrijk aanwezig in de bodem. De oorzaak hiervan is het veelvuldig gebruik van een bepaalde groep van gewasbeschermingsmiddelen in het verleden. Hierdoor ontstond er een natuurlijke selectie naar resistente en zeer agressieve stammen van deze kiemschimmels.

Zonder aangepaste zaadontsmetting en teelttechniek zullen zeer veel maïsplanten wegvallen of zelfs niet bovenkomen. Vooral in moeilijke omstandigheden zoals een koud en nat voorjaar zal de opkomst lager dan 50% liggen. De standaard zaadontsmettingen van maïszaden hebben onvoldoende werking tegen deze schimmels. TMTD met werkzame stof thiram had die wel maar het gebruik hiervan is niet langer toegestaan.

Het alternatief is de zaadontsmetting Korit 420 FS met de werkzame stof ziram. Naast de Korit 420 FS-zaadontsmetting is het ook aangeraden om de zaaidichtheid te verhogen tot 110.000 zaden per hectaren, maximaal 4 cm diep te zaaien en lang genoeg te wachten met zaaien tot de bodem voldoende opgewarmd is.

Aanbevolen Zaadontsmetting: Korit 420 FS

Starcover

Starcover is één van de 2 componenten van de Starcover-Forcezaaizaadontsmetting. Starcover zorgt voor een betere wortelontwikkeling en een hogere mineralenopname van de maïsplant. Ook de jeugdgroei van de maïsplant krijgt hierdoor een boost. Met de droge zomers van de afgelopen jaren werden de voordelen van Starcover zeer duidelijk. Maïsplanten behandeld met de Starcovercoating toonden zich op de momenten van de droogte veel vitaler dan de planten zonder coating. De reden hiervoor is het positieve effect van Starcover op de beworteling van de maïsplanten waardoor deze in de kritieke periodes toch nog voldoende water en nutriënten konden opnemen. Dit uitte zich uiteindelijk in beter ontwikkelde kolven, vitalere planten en hogere opbrengsten.

 width=
<noscript><img decoding=async class=wp image 6381 size full lazyload src=httpslgseedsbewp contentuploads201912starcover1jpg alt= width=839 height=331 ><noscript> De planten met Starcover toonden zich veel weerbaarder tegen de extreme droogte tijdens de zomer van 2018 Foto LG 30258 op 13 augustus 2018 in Tienen
 width=
<noscript><img decoding=async class=wp image 6383 size full lazyload src=httpslgseedsbewp contentuploads201912starcover2jpg alt= width=836 height=336 ><noscript> Op de foto ziet u een perceel maïs op een zeer droogtegevoelige zandgrond De kolven van de planten met de Starcovercoating zijn duidelijk veel beter ontwikkeld dan deze zonder Starcover Foto LG 30258 op 25 augustus 2019 in Péruwelz
 width=
<noscript><img decoding=async class=wp image 6385 size full lazyload src=httpslgseedsbewp contentuploads201912starcover3jpg alt= width=836 height=332 ><noscript> Ook op de vruchtbare gronden in Nijvel maakt Starcover het verschil Perfect gevulde kolven met Starcover ten opzichte van een korrelloze top zonder Starcover Foto Severeen op 25 september 2019 in Nijvel

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.