15 februari Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs?

Zaait u dit jaar ook noodgedwongen meer korrelmaïs? Dan bent u niet alleen. Door het natte najaar hebben heel wat landbouwers niet hun volledige areaal wintertarwe kunnen uitzaaien. Ook een hoger areaal van aardappelen, suikerbieten of industriegroenten lijkt om uiteenlopende redenen niet realistisch dit jaar. Veel andere opties dan korrelmaïs blijven dan niet meer over om de vrijgekomen hectares in te vullen.

Vroegrijp korrelmaïsras (bijvoorbeeld LG 32.257) biedt extra mogelijkheden voor inzaai nateelt en voor ecoregeling

Houd bij de keuze van een korrelmaïsras zeker rekening met het areaal vanggewassen dat op uw bedrijf dient ingezaaid te worden. Vroegrijpe rassen met een FAO van maximum 230 verdienen de voorkeur zodat er nog voor 15 oktober geoogst en een vanggewas ingezaaid kan worden.

Landbouwers met korrelmaïs in hun rotatie maken een goede kans om in aanmerking te komen voor de ecoregeling “verhogen van het organischekoolstofgehalte van bouwland”. Korrelmaïs als hoofdteelt krijgt namelijk een EOC-waarde van 1.190 kg C/ha. Als u daarna nog snijrogge als nateelt kan zaaien, komt daar nog een 150 kg C/ha bij.

Afhankelijk van de grootte van de gemiddelde verhoging van het organischekoolstofgehalte van uw areaal is er een vergoeding van € 70 tot € 160 per ha voorzien voor uw volledige areaal bouwland.

Het loont dus zeker de moeite om te berekenen of een aantal extra hectares korrelmaïs u deze mooie vergoeding kunnen opleveren.

Vroegrijpe LG-korrelmaïsrassen

RASFAOOPBRENGSTLEGERVASTHEID
LG 31.219210*********
CHELSEY215*********
LG 32.257225*********
LG 31.240230*********
author avatar
info@flux.be

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.