Eerste droogtetolerante Hydraneo maïsras

Eerste droogtetolerante Hydraneo maïsras

Na de overvloedige neerslag die juni 2016 teisterde, zouden we haast vergeten dat maïs veel vaker getroffen wordt door een watertekort dan door een teveel aan water. Zeker op lichte zandgronden is het risico op droogteschade van de maïs sterk aanwezig. Aangezien veel maïs net op die lichte zandgronden gezaaid wordt, kunnen de opbrengstverliezen ten gevolge van droogteschade in veel jaren hoog oplopen.

Om deze opbrengstverliezen in de toekomst te gaan beperken, werd bij Limagrain reeds jaren geleden begonnen met het Hydraneo-programma. Doel van dit programma is het selecteren van maïsrassen die een hoog opbrengstpotentieel combineren met een goede droogtetolerantie.

In 2010 werd gestart met het testen van de droogtetolerantie van de maïsrassen uit de LG-genetica. Op meer dan 120 locaties verspreid over heel Europa werden proefvelden aangelegd die voorzien zijn van sensoren die de temperatuur, neerslaghoeveelheid, bodemvochtigheid en luchtvochtigheid meten. Door deze gegevens te analyseren en te linken met de prestaties van de rassen over meerdere jaren heeft men een Hydraneo-droogtetolerantie-index opgesteld. Rassen die hoog scoren op de Hydraneo-index en dit combineren met een hoog opbrengstpotentieel zijn ideaal om te telen op droogtegevoelige gronden.

Irrigatie is niet op alle percelen mogelijk. Met LG 30.215 heeft u nu een alternatief voor droogtegevoelige percelen. Dit ras scoort zeer goed op de Hydraneodroogtetolerantie-index. Het is het eerste ras dat in België verkrijgbaar is en de Hydraneo-stempel draagt. Naast het hoge opbrengstpotentieel biedt LG 30.215 dus ook het voordeel van een uitstekende droogtetolerantie.